Projectomschrijving

JIBB wilde met partners in Helmond een doorlopende lijn vol sport en beweging creëren voor jongeren tussen 0-18 jaar. Voor basisschool kinderen liep er al een programma. Met dit ,door Enjoy2BeFit opgezette, Sportimpulsproject is daar een traject voor 0-4 en van 11-18 aan toegevoegd. Het project is succesvol uitgevoerd met een groot bereik en wordt nu structureel voortgezet met alle partners. De ene interventie betrof RealFit. Er zijn 4 rondes uitgevoerd met per cursus tussen de 4 en 11 deelnemers. In totaal hebben 28 jongeren tussen de 11 en 17 jaar meegedaan. Het betreft 14 jongens en 14 meisjes. Eén jongere is voortijdig gestopt. Dit aantal ligt lager dan het beoogde aantal. Factoren hiervoor zijn: het is niet gelukt om meer jongeren te werven, ondanks dat de wervingsactie breed is uitgezet onder verschillende middelbare scholen, via jeugdartsen van de GGD, kinderartsen van het Elkerliek Ziekenhuis, huisartsen en via andere media (website, flyers). De tweede interventie was Kinderdagverblijf in Beweging! JIBB en Enjoy2be fit zijn in totaal op 24 locaties aan de slag gegaan. Er zitten in totaal ca. 1140 kinderen op de PSZ of KDV. In 2 jaar tijd hebben we ca. 2280 kinderen bereikt. 32 pedagogische medewerkers van 24 locaties zijn getraind in het meer bewegen met de kinderen en hebben inzicht gekregen in de motorische ontwikkeling en achterstanden van kinderen. Wekelijks en op sommige locaties wordt er dagelijks bewogen met de kinderen a.d.h.v. de opgedane kennis.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website