Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas komen in gemeente Zeist in contact met verschillende zorg- en opvoedingsprofessionals. Echter hebben deze professionals op dit moment nog weinig contact met elkaar. Door nauwere samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg,kinderopvang en peuterspeelzalen/voorscholen kan overgewicht bij jonge kinderen (0-4 jaar) voorkomen en teruggedrongen worden en het proces daartoe effectiever verlopen. Door deze sportimpuls wordt een ketenaanpak opgezet met professionals en sportaanbieders zodat we in staat zijn om de overgewichtsproblematiek onder jonge kinderen structureel aan te pakken. Het programma bestaat uit (op)voedingsondersteuning en kennismaking met laagdrempelig sportaanbod in de wijk. Naast het programma voor ouders en kinderen worden trainers van sportverenigingen en professionele opvoeders van VVE en KDV’s opgeleid zodat de kwaliteit van het beweeg- en voedingsaanbod wordt geborgd. Hiermee bereiken we dat: - Ouders van kinderen met (beginnend) overgewicht en obesitas geïnformeerd, doorverwezen en begeleid worden naar het programma van de sportaanbieders; - KDV's en VVE structureel sportief en gezond (op)voeden in het beleid opnemen en daar ook naar handelen; - Alle partners dezelfde boodschap over overgewicht en een gezonde leefstijl uitdragen. - Er meer wordt samengewerkt tussen kinderopvang, sportaanbieders en de JGZ.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een actief beweeg- en (op)voedingsprogramma voor (risico)kinderen en hun ouders is opgezet (Geef je kind een Superstart!)

 

De cursus Geef je kind een Superstart! heeft twee keer plaatsgevonden. Aan het parallel lopende sportkennismakingsprogramma voor 0-4 jarigen namen 435 kinderen deel. Medewerkers van de welzijnsorganisatie, vijf kinderdagverblijven en twee voorschoolse en vroegschoolse educatie zijn opgeleid met de interventies Beweegkriebels en Een Gezonde Start. Negen trainers van sportaanbieders volgden een training gebaseerd op de eerder genoemde interventies.

 

Van de ouders en kinderen die deel hebben genomen aan dit programma is 41% direct lid geworden van de sportaanbieder. Er zijn twaalf nieuwe sportgroepen opgezet (zes voor 0-4 jaar en zes voor kinderen van 4-6 jaar)

 

KDV Kind & Co en KDV Kiekeboe hebben het beleid omtrent gezonde voeding en leefstijl herzien en aangepast. Door beide organisaties werden tevens ouderavonden verzorgd waarin het thema gezonde leefstijl werd verwerkt.

 

De samenwerking tussen alle betrokken partijen viel lastig te realiseren, via een mix & match bijeenkomst hebben zij de mogelijkheid gehad om met elkaar in contact te komen.

 

Deze sportimpuls heeft enkele nieuwe producten opgeleverd die beschikbaar zijn gesteld aan de interventie-eigenaren.

- Workshop: Een gezonde start begint bij jezelf voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven.

- Geef je kind een Superstart - Oudercursus, deze cursus kan ingezet worden door kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, consultatiebureau/GGD en CJG om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl en gezond opvoeden aan ouders met jonge kinderen.

- Geef je kind een Superstart! - sportkennismakingslessen, twee keer per jaar organiseren sportaanbieders kennismakingslessen voor 0-4 jarigen én hun ouders

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas komen in gemeente Zeist in contact met verschillende zorg- en opvoedingsprofessionals. Echter hebben deze professionals op dit moment nog weinig contact met elkaar. Door nauwere samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg,kinderopvang en peuterspeelzalen/voorscholen kan overgewicht bij jonge kinderen (0-4 jaar) voorkomen en teruggedrongen worden en het proces daartoe effectiever verlopen. Door deze sportimpuls wordt een ketenaanpak opgezet met professionals en sportaanbieders zodat we in staat zijn om de overgewichtsproblematiek onder jonge kinderen structureel aan te pakken. Het programma bestaat uit (op)voedingsondersteuning en kennismaking met laagdrempelig sportaanbod in de wijk. Naast het programma voor ouders en kinderen worden trainers van sportverenigingen en professionele opvoeders van VVE en KDV’s opgeleid zodat de kwaliteit van het beweeg- en voedingsaanbod wordt geborgd.

Hiermee bereiken we dat:

- Ouders van kinderen met (beginnend) overgewicht en obesitas geïnformeerd, doorverwezen en begeleid worden naar het programma van de sportaanbieders;

- KDV's en VVE structureel sportief en gezond (op)voeden in het beleid opnemen en daar ook naar handelen;

- Alle partners dezelfde boodschap over overgewicht en een gezonde leefstijl uitdragen.

- Er meer wordt samengewerkt tussen kinderopvang, sportaanbieders en de JGZ.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Op 5 aangesloten KDV's en bij 2 VVE's is een teamavond 'Een gezonde start begint bij jezelf' georganiseerd zodat alle medewerkers zich betrokken voelen bij het project en er is draagvlak gecreëerd voor de geplande veranderingen binnen het beleid.

 

- 4 medewerkers van kinderdagverblijf Kind&Co (2 locaties) zijn opgeleid met de interventies 'Een gezonde start' en 'Beweegkriebels'.

 

- 9 medewerkers van kinderdagverblijf Kiekeboe (3 locaties) zijn opgeleid met de interventies 'Een gezonde start' en 'Beweegkriebels'.

 

- KDV Kiekeboe en KDV Kind&Co zijn bezig met het herzien van het beleid omtrent een gezonde leefstijl.

 

- 5 sportaanbieders (9 trainers) zijn bezig met de opleiding 'Beweegkriebels' aangevuld met elementen uit 'Een gezonde start'.

 

- 6 medewerkers van welzijnsorganisatie MeanderOmnium hebben een combinatie gevolgd van de cursus 'Een gezonde start' en 'Beweegkriebels'.

 

- Er heeft een 'Mix en Match' bijeenkomst plaatsgevonden om alle aangesloten partners bij de sportimpuls met elkaar

in contact te brengen. Het doel was een start maken met de opzet van een ketenaanpak. De avond is zeer goed gezocht en de partners waren enthousiast over de mogelijkheid om op deze avond op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Deze bijeenkomst heeft echter nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, omdat de partners na deze bijeenkomst geen initiatief meer hebben genomen om met elkaar in contact te blijven.

 

- Het eerste ouder-kind programma is afgerond met 14 deelnemende ouder-kind koppels. De evaluatie van deze training is nog niet afgerond dus op dit moment is nog niet bekend welke resultaten de cursus heeft opgeleverd.

 

- Er is een beeldmerk gemaakt voor het sportaanbod voor jonge kinderen in Zeist. Met de slogan 'Geef je kind een Superstart' moet het project herkenbaar en vertrouwd worden voor jonge ouders en organisaties uit Zeist.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas komen in Zeist in contact met verschillende zorg- en opvoedingsprofessionals. Door nauwere samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), kinderopvang (KDV), peuterspeelzalen/voorscholen (VVE) en sport kan (beginnend) overgewicht bij jonge kinderen (0-4 jaar) voorkomen en teruggedrongen worden. Door met deze professionals en een aantal sportaanbieders een ketenaanpak op te zetten, gericht op een gezonde leefstijl, zijn we in staat om structureel de overgewichtsproblematiek onder jonge kinderen in (een aantal wijken van) Zeist aan te pakken.

De aanpak bestaat uit het signaleren, verwijzen en begeleiden van kinderen en hun ouders naar een geïntegreerd programma waarin een actieve en gezonde leefstijl centraal staat.

Dit beweeg- en (op)voedingsprogramma (hierna ‘het Programma’ genoemd), bestaat uit een laagdrempelig en wijkgericht sport- en beweegaanbod en (op)voedingsondersteuning voor kind en ouder. Het Programma maakt gebruik van de kennis uit de interventies ‘Een Gezonde Start’ (EGS) en ‘Beweegkriebels’ (BK), maar ook van de kinderfysiotherapie en de sportverenigingen die al met jonge kinderen werken.

Om het Programma te verwezenlijken en te bestendigen, maar zeker ook om de kwaliteit van het beweeg- en voedingsaanbod te borgen, is het opleiden van de professionele opvoeders (VVE en KDV) en de trainers van de sportaanbieders met de interventie EGS essentieel. Hiermee bereiken we dat:

1) ouders van kinderen met (beginnend) overgewicht en obesitas geïnformeerd, doorverwezen en begeleid worden naar het Programma van de sportaanbieders;

2) KDV en VVE structureel sportief en gezond (op)voeden in het beleid opnemen en daar naar handelen;

3) alle partners dezelfde boodschap over overgewicht en een gezonde leefstijl uitdragen zoals de JGZ doet.

4) er (nog) meer wordt samengewerkt tussen kinderopvang, sportaanbieders en de JGZ.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website