Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Groote Lindt en Stichting Hattrick richt zich met diverse sportaanbieders, gezondheid- en welzijnsorganisaties op 2 specifieke doelgroep. Het 1e jaar heeft de focus gelegen op kinderen (en ouders) van 0-4 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit gezinnen met een lage sociale economische status uit de wijken Kort Ambacht en Noord te Zwijndrecht. Binnen het project Gezinnen in beweging richten we ons op 3 thema's namelijk; bewegen, opvoeding en gezonde leefstijl.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cyclus 1 en cyclus 2 voor de doelgroep 0-4 zijn uitgevoerd. Werving en binding van de doelgroep erg lastig. Met name de drempel om deel te nemen bleek zeer groot (stempel van het hebben van een probleem werkt tegengesteld). Cyclus 12-18 jaar is uitgevoerd en op basis van de ervaringen met de andere doelgroep hebben we deze meer individueel kunnen uitvoeren.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Groote Lindt en Stichting Hattrick richt zich met diverse sportaanbieders, gezondheid- en welzijnsorganisaties op 2 specifieke doelgroep. Het 1e jaar heeft de focus gelegen op kinderen (en ouders) van 0-4 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit gezinnen met een lage sociale economische status uit de wijken Kort Ambacht en Noord te Zwijndrecht.

 

Binnen het project Gezinnen in beweging richten we ons op 3 thema's namelijk; bewegen, opvoeding en gezonde leefstijl.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cyclus 1 is uitgevoerd.

Werving cyclus 2 heeft nog niet de gewenste resultaten opgeleverd.

Gezin uit cyclus 1 heeft meer kennis en handvatten opgedaan over opvoeding, bewegen en de gezonde leefstijl.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze aanvraag richt voetbalvereniging Groote Lindt en Stichting Hattrick zich met diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties en sportaanbieders op twee specifieke doelgroepen. Dit zijn zijn kinderen (en ouders) van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit gezinnen met een lage sociaal economische status uit de wijken Kort Ambacht en Noord in de gemeente Zwijndrecht. Ook de doelgroep 12 -18 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas vallen onder de doelgroep.

 

Door het inzetten van de interventie Mini gewichtige gezinnen gaat Zwijndrecht een volgende stap zetten naar een totale actieve en gezondere samenleving wat aansluit bij de gemeentelijke beleidskaders en het landelijke streven naar minder overgewicht wat toeleidend is naar lagere zorgkosten. Projectnaam in Zwijndrecht: Gezinnen in beweging.

 

De aanvraag richt zich op de wijken Kort Ambacht en Noord waar zich de meeste mensen bevinden met een lage sociale economische status en ligt het percentage mensen met overgewicht hoger dan gemiddeld. Bij het bevorderen van gezond gewicht staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Door de interventie zal het bewust worden van gezondere keuzes en daardoor een gezondere leefstijl worden gestimuleerd.

 

Op dit moment is er voor de risico doelgroepen 0-4 en 12-18 jarigen nog geen complete aanpak.

 

De samenwerkingspartners zullen zorg dragen voor de werving, uitvoering en nazorg (borging). Hierbij zullen de kernelementen voedingsadvies, opvoedingsondersteuning, ouderparticipatie en een passend sport- en beweeg aanbod voor de risico doelgroep leidend zijn.

 

Het belangrijkste doel van het project is om in twee jaar 30 gezinnen uit de wijken Kort Ambacht en Noord in Zwijndrecht deel te laten nemen aan het project. Aan het project Gezinnen in beweging nemen 20 gezinnen met kinderen van 0-4 jaar deel en 10 gezinnen van jeugdige tussen de leeftijd 12 tot 18 jaar. Na het volgen van het project zijn zij bewust van het nut van bewegen en gezonde voeding en zullen bewustere keuzes maken in hun nieuwe en gezondere leefstijl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website