Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fit&Fun is een project bedoeld om de leefstijl van kinderen met overgewicht te verbeteren. Twee van de vier geplande trajecten zijn succesvol geweest. 9 van de 13 kinderen hadden na het traject een lager BMI. 11 kinderen sporten nu op wekelijkse basis. De kinderen hebben met plezier mee gedaan bij de sportlessen. De ouderbetrokkenheid werd beter nadat de ouderavonden een meer verplicht karakter kregen. Het uitje naar het ADO stadion was een feest. Teleurstellend was het dat traject 3&4 niet door konden gaan vanwege te weinig aanmelden ondanks extra PR activiteiten en inzet van de samenwerkingspartners. Hierdoor is het traject eerder afgerond dan gepland en kan het geen doorgang hebben na de subsidietermijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

13 kinderen in Duindorp hebben meegedaan met Fit&Fun. 9 kinderen hadden na het project een lager BMI. 11 kinderen sporten nu op wekelijkse basis, 2 daarvan met behulp van de Ooievaarspas. Tijdens de bijeenkomsten hebben ouders kennis gemaakt met de BOFT-boodschap. Zij geven aan dit thuis toe te passen maar de therapeuten die de ouderavonden begeleiden twijfelden bij sommige ouders of dit daadwerkelijk gebeurt thuis. Wel zijn alle ouders enthousiast over het sporten en hebben ze hun kind gemotiveerd om daar aan deel te nemen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fit&Fun is een project voor kinderen met overgewicht in Duindorp en is gericht op leefstijlverbetering, doorstroming naar sport en gelijk houden of verlagen van het BMI.

Er zijn 2 trajecten geweest waarbij resp. 6 en 7 kinderen hebben deelgenomen.

 

De samenwerking met de partners verliep vlot en soepel. Er is m.n. tijdens het laatste traject goede ondersteuning geweest vanuit Clubfit4.

 

Knelpunten waren

1. het werven van deelnemers

2. motivatie om door te zetten de kinderen

3. opkomst bij de ouderavonden

 

Verbeterslag wordt gemaakt

1. Voorafgaand aan het volgende traject zal er bij de jongens- en meidengroep iets vertelt worden over het project om deelnemers te werven. Verder is er een promotiefilmpje gemaakt met spelers van ADO Den Haag. Dit zal verspreid worden op social media, in de klassen, bij het Welzijnswerk en in de Haagse Sporttuinen. Verder zullen de leerkrachten nogmaals gevraagd worden om kinderen te motiveren zich aan te melden. Als laatste zal er ook een inlooples zijn, voorafgaand aan het traject waarbij kinderen kunnen aansluiten.

 

2. Dit wordt besproken tijdens de eerst komende bijeenkomst met Clubfit4. Verder zal er overleg zijn met Joanne Cnossen van HAGG om ervaringen te delen. Zij hebben meerdere projecten in andere wijken geïnitieerd en hebben misschien nog 'tips en tricks'.

3. De opkomst bij de ouderbijeenkomst was vaak laag, door vooraf of op laatste moment afzeggen. Voor de komende 2 projecten wordt de mogelijkheid onderzocht om er een gezinsbijeenkomst van te maken. Ouders en kinderen zullen dan samen gaan koken in het Trefpunt onder leiding van een diëtist. Samen eten verbindt en levert een hogere betrokkenheid. Verder hoeft er dan geen oppas geregeld te worden voor de andere kinderen want zij kunnen mee eten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van de 13 deelnemende kinderen hebben 10 een lagere BMI-score na afloop van het traject. 2 hebben een gelijke score behaald en 2 hebben een hoger BMI. Eén kind wat twee trajecten heeft mee gedaan heeft een hoger BMI. Advies is gegeven om contact op te nemen met de diëtist maar moeder vond dit nodig. Het inzicht bij moeder in de ernst van een te hoog BMI lijkt laag.

 

Op dit moment sporten alle kinderen wekelijks. Voor twee kinderen is de ooievaarspas aangevraagd.

Kinderen en ouders geven aan dat er minder schermtijd is en ze meer actief spelen. Ook het voedingspatroon is verbeterd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fit&Fun is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen (6-12) met overgewicht of obesitas in Duindorp. Het percentage kinderen met overgewicht in Duindorp is 17,8.

Het doel van Fit&Fun is het verbeteren van de leefstijl van kinderen met overgewicht of obesitas in Duindorp. Streven is dat het gewicht van de deelnemende kinderen aan het einde van het project gelijk gebleven of gedaald is en dat deze kinderen na het project participeren binnen sportvereniging of de sporttuinen.

Subdoelen

- kind ontbijt iedere dag

- kind drinkt dagelijks minder zoete dranken

- kind besteedt minder tijd aan sedentair (zittend) gedrag in de vrije tijd (minder dan 2 uur)

- kind beweegt 60 min per dag

- kind sporten wekelijks bij een sportaanbieder of de Haagse Sporttuin

- ouder kent de mogelijkheden om te sporten, eventueel via de Ooievaarspas

- ouders kent de BOFT-boodschap (BOFT staat voor: meer Bewegen, elke dag Ontbijten, minder Frisdrank, dagelijks groente en fruit en minder TV en PC)

-ouder draagt de BOFT-boodschap consequent uit in het gezin

- ouder haalt minder zoete dranken in huis

- ouder stimuleert, steunt en stuurt het kind om actief te bewegen en stimuleert minder sedentaire tijd.

 

Doelgroep

Kinderen in Duindorp van groep 3-8 met overgewicht of obesitas en hun ouders. Deze doelgroep vindt lastig om structureel deel te nemen aan sport. Bij onderzoek bij kinderen van de Tweemaster komt naar voren dat 22% van de kinderen van groep 4-8 niet deelneemt aan een sport. Betrokkenen geven aan dat kinderen uit de doelgroep als ze wel deelnemen aan sport, vaak inactiever blijven tijdens het sporten. Ze zijn sneller moe en hebben minder zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden. De kinderen hebben groter risico op een motorische achterstand. Binnen de doelgroep zijn relatief veel ouders met een laag inkomen, zij sporten minder.

 

Aanpak

Fit&Fun bestaat uit een beweegprogramma voor kinderen en participatieprogramma voor ouders. Binnen het beweegprogramma sporten de kinderen gedurende 15 weken, 2x per week 1 uur onder begeleiding van een oefentherapeut. Tijdens de sportlessen worden diverse sporttakken aangeboden om het kind te laten ontdekken welke sport bij hem past. Daarnaast is er aandacht voor het aanleren van buitenspelactiviteiten en gezonde voeding. Bij de intake stellen het kind en de ouder zichzelf doelen, dit wordt bij tussen- en eindevaluatie geëvalueerd. Ouderparticipatie wordt beoogd doordat zij aanwezig zijn tijdens intake, tussen- en eindevaluatie. Ook zijn zij aanwezig tijdens 4 ouderbijeenkomsten. Na 1, 3 en 12 maanden na het project is er telefonisch contact met ouders. Hierbij wordt opnieuw geëvalueerd waarbij de focus ligt op sportparticipatie, voeding en sedentair gedrag. Wanneer er sprake is van obesitas wordt er vooraf telefonisch contact plaatsvinden met de huisarts om de veiligheid te waarborgen.

Materiaal

Tijdens het project wordt er gewerkt met een eet- en activiteitenboekje. Deze wordt de week voor de start, de tussenevaluatie en de eindevaluatie ingevuld. Daarnaast bevat het boekje informatie over een gezonde leefstijl en worden in het boekje de persoonlijke doelen bijgehouden en geëvalueerd.

 

Tijdens het project ondersteunt ADO in de Maatschappij met middelen zoals een filmpje van de spelers, gebruik van het logo en een bezoek aan het ADO-stadion aan het eind van het project. Dit maakt deelname aan het project zeer aantrekklijk voor kinderen uit de wijk.

 

Er wordt samengewerkt met combinatiefunctionarissen van de betrokken scholen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website