Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de vier wijken Vrijenban, Voorhof, Buiten en Wippolder zijn in 2013-2015 drie interventies uitgevoerd voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar: Beweegkriebels, Peuterpret & Gymkids en Gooi in Beweging Ketenaanpak.

 

Beweegkriebels is deskundigheidsbevordering speciaal voor pedagogisch medewerkers op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Beweegkriebels laat zien hoe op een leuke, verantwoorde en nieuwe manier met peuters te bewegen. 67 pedagogisch medewerkers hebben de deskundigheidsbevordering gevolgd en zijn nu in staat zelf beweegkriebels te geven aan de kinderen van 0-4 jaar.

Meer dan de helft van de kinderdagverblijven in deze wijken geven momenteel Beweegkriebels op hun locaties.

 

Sportpark Biesland gaf van 2013 t/m 2015 Peuterpret aan peuters 2-4 jaar. Peuters konden op de zaterdagen lekker bewegen tijdens de wedstrijden van hun broers/zussen. Enthousiaste ouders hebben hun dreumes aangemeld als lid van de vereniging om wekelijks mee te doen met Peuterpret.

Sportverenigingen in de wijken leerden de deelnemertjes van 2-4 jaar tuimeljudo, de beginselen van bewegen, vallen, rollen kruipen, opstaan. Door te bewegen op jonge leeftijd worden de motorische vaardigheden versterkt.

 

Met behulp van de tools “Een Gezonde start” en “Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht” zijn voorlichtingen op de kinderdagverblijven en op diverse buurtlocaties in de vier wijken gegeven. Tijdens deze middagen werd interactief met de ouders gesproken over voeding, opvoeding en een gezonde leefstijl.

 

Met Gooi in Beweging Ketenaanpak is een netwerk van diverse partners uit zorg, sport en welzijn opgezet, genaamd Delft voor Elkaar (DVE). De samenwerkende partners van DVE bundelen hun krachten om samen met de inwoners van Delft te werken aan veilige, gezellige en gezonde wijken. DVE werkt aan thema’s zoals een gezonde leefstijl, sporten en bewegen en opvoeding in het kader van aanpak en preventie van overgewicht.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gooi in Beweging Ketenaanpak

Tijdens de sportimpuls is het netwerk “Delft voor Elkaar” (DVE) opgezet. In Delft voor Elkaar werken zorg- en welzijnspartners met elkaar samen o.a. Sport & Evenementen Haaglanden, MVV, MEE, VTV, Kwadraad, Participe, buursportcoaches. De samenwerkende partners van DVE bundelen hun krachten om samen met de inwoners van Delft te werken aan veilige, gezellige en gezonde wijken. DVE werkt aan thema’s zoals een gezonde leefstijl, sporten en bewegen en opvoeding in het kader van aanpak en preventie van overgewicht.

 

Beweegkriebels

De training Beweegkriebels (BK) is in de subsidieperiode 2013 t/m 2015 vier maal gegeven. In totaal hebben 20 verschillende kinderopvanglocaties met 67 Pedagogisch medewerkers deelgenomen aan de training. BK wordt in totaal aan 1497 kinderen op de KDV locaties gegeven en is hiermee ingebed in het pedagogische beleid als vast onderdeel van het activiteitenaanbod. Deze interventie is succesvol neergezet in de wijken in Delft. Een mooi resultaat!

Waterdrinken op de KDV's wordt tevens gestimuleerd door JOGG-Delft, evenals het (buiten) spelen. 3 KDV's hebben in het voorjaar/zomer 2015 een moestuintje aangelegd om kinderen meer bewust te maken van de natuur, gezond leven en gezonde voeding. Ook worden door deze KDV’s groentesoepen gemaakt als tussendoortje. KDV’s zijn steeds meer bezig om gezonde kinderdagverblijven te worden.

Naast de thema-ouderavonden op de KDV’s zijn ook op diverse buurtlocaties in de wijken voorlichtingsmiddagen gegeven in het kader van de interventie “Groeien naar gezond gewicht”. Hiermee zijn 93 voornamelijk moeders van allochtone afkomst bereikt.

Met Beweegkriebels is een groot aantal peuters bereikt (bijna 1500). Door een krachtige samenwerking met de kinderdagverblijven is dit traject geslaagd te noemen.

-Deskundigheidsbevordering is door meer dan de helft van de KDV’s gevolgd.

 

Peuterpret & Gymkids

Op 3 locaties in Sportpark Biesland is gedurende de sportimpulsperiode wekelijks peuterpret gegeven, in totaal 99 keer. In het voorjaar werd buiten gesport en in de winterperiode in de zaal. In de wijken is door 3 sportverenigingen en lokale sportaanbieders in totaal gedurende de sportimpulsperiode 213 keer gymkids gegeven. Met peuterpret en Gymkids zijn in totaal 332 kinderen bereikt. Via peuterpret en gymkids zijn in totaal 55 peuters doorgestroomd naar een vereniging. In totaal zijn met de 3 beweeginterventies 1829 kinderen van 0-4 jaar bereikt. Peuterpret& Gymkids wordt voortgezet door sportpark Biesland (3 verenigingen) en sportverenigingen uit de wijken.

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de vier wijken in Delft (Wippolder, Voorhof, Buitenhof en Vrijenban) geeft het hoge percentage overgewicht een zorgelijk beeld (33.3% in Wippolder).

Een gericht aanbod voor jongeren in deze wijken ontbreekt. Ongezond gedrag/overgewicht komt vooral voor bij kinderen van niet-Westerse komaf en in gezinnen met lage sociaal economische status(SES). Prioriteit voor deze sportimpuls ligt daarom bij deze vier wijken, waarvan Voorhof en Buitenhof de aandachtswijken zijn.

De sportdeelname in deze wijken is het laagste van Delft (42% voldoet niet aan de RSO-norm).

 

Om jeugd en ouders in aanraking te brengen met sport en beweegaanbod is het daarom belangrijk dat het dicht bij hen in de buurt georganiseerd wordt en laagdrempelig is.

 

Partners van deze aanvraag richten zich op jeugd van 0-4 jaar en hun ouders en kiezen 4 verschillende interventies:

-Gooi in Beweging keten aanpak (voor versterking samenwerking Sport & Zorg)

-Beweegkriebels (voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang)

-Peuterpret (op de verenigingen)

-Groeien naar Gezond gewicht (ouderparticipatie)

 

De interventies zijn gericht op kinderopvang, wijk en gezin. Door een combinatie van de interventies wordt het bereik vergroot en de effectiviteit versterkt. Bij jonge kinderen is voorlichting niet effectief, dus ligt focus op bieden van beweegmomenten door de interventies Beweegkriebels & PeuterPret.

 

Aangezien jonge kinderen afhankelijk zijn van hun ouders ligt het accent op voorlichting/bewustzijn aan ouders/opvoeders. Opvoeders worden in kinderopvang en in de wijk benaderd. Hiervoor wordt het instrument Groeien naar Gezond Gewicht ingezet.Alle partners die in aanraking komen met jonge kinderen/opvoeders dragen dezelfde gezonde boodschap uit.

 

Partners werken samen om deze aandachtswijken een sportieve impuls te geven. Door een gevarieerd specifiek op de doelgroep gericht aanbod willen de partners kinderen activeren structureel te sporten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Interventies

 

Gymkids en Peuterpret

Succesvolle opstart van activiteiten Beweegkriebels, Gymkids en Peuterpret op de vereniging.

In totaal hebben 66 peuters aan Gymkids meegedaan, waarvan 4 peuters zijn doorgestroomd naar de sportclub.

175 peuters waren actief met Peuterpret op de vereniging.

 

Peuters, maar ook ouders zijn enthousiast met deze activiteit voor hun allerkleinsten (2-4 jaar).

 

Beweegkriebels

Met de interventie Beweegkriebels hebben in totaal 13 pedagogisch medewerkers de cursus Beweegkriebels met goed resultaat afgelegd en het certificaat in ontvangst genomen. De betrokken kinderdagverblijven voeren Beweegkriebels op hun locatie uit.

 

Gooi in beweging ketenaanpak

In het 1ste jaar hebben samenwerkingspartners tijdens meerdere overlegmomenten wensen/ideeën over Zorgplatform besproken en opdracht gegeven een professionele website te ontwikkelen. Het doel van het Zorgsportplatform (ZSP) is dat er één platform komt, met daaraan gekoppeld sport- en zorgaanbod voor de doelgroep van 0-4 en 12-18.

De basis van de website is gereed. In de loop van dit jaar wordt aanvullende content geleverd aan de webdesigner. Partners kunnen de site vullen met hun eigen content. Streven is om eind dit jaar de website te kunnen publiceren.

 

 

Samenwerking

De samenwerking met alle betrokken partijen verloopt voorspoedig. Partners zorg, sport en welzijn werken intensief samen om activiteiten op te starten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOELGROEP

PRIMAIR kinderen(0-4),met overgewicht,woont in/gaat naar kinderopvang in Delft,wijken Voorhof, Buitenhof, Wippolder & Vrijenban.

SECUNDAIR opvoeders primaire doelgr,kinderen(0-4) zonder overgewicht,pmw-ers

 

RELEVANTIE

Aanvraag richt zich op Delft brede aanpak, legt accent op Voorhof, Buitenhof, Vrijenban & Wippolder,vanwege aanmerkelijk hoger overwicht percentage dan Delfts gemiddelde,of lage SES. Obesitas/overgewicht perc. bij 10-11 jarigen in deze wijken zijn schrikbarend gestegen (JGZ).Preventieve aanpak vanaf jonge leeftijd blijkt noodzaak,

 

GEMEENTE/JOGG

Aanvraag is onderdeel van JOGG-Delft.Projectgroep bouwt voort op bestaande samenwerking van partijen in stuurgroep JOGG, aangevuld met partners uit sport. Sportimpuls vergroot effectiviteit van JOGG aanpak en versterkt het JOGG netwerk met sportpartners.

Gem.Delft ondersteunt de aanvraag vanwege raakvlakken met gemeentelijk beleid.

 

INTERVENTIES

Partijen kiezen voor:

-versterking van de bouwsteen Samenwerking Zorg&Sport dmv de Gooi in Beweging keten aanpak

-een aanpak gericht op kinderopvang, wijk & gezin.

 

Dit vergroot het bereik en versterkt de effectiviteit. Bij jonge kinderen is voorlichting niet effectief, dus ligt focus op bieden van beweegmomenten(Beweegkriebels & PeuterPret).Vanwege afhankelijkheid van ouders ligt het accent op voorlichting/bewustzijn aan opvoeders, in kinderopvang en in de wijk(instrument Groeien naar Gezond Gewicht).Alle partners die in aanraking komen met jonge kinderen/opvoeders dragen dezelfde gezonde boodschap uit.

 

BORGING

Samenwerkingspartnerd zijn deskundig binnen eigen vakgebied. Deskundigheid blijft gebundeld bestaan door de samenwerking in het Zorg-Sport Platform dat mbv deze impuls is gerealiseerd.De geautomatiseerde toepassing blijft een verbindende rol spelen, net als het Zorg-Sport-Overleg. Kennis/expertise die mbv deze impuls kon worden opgebouwd bij pmw-ers en vrijwilligers verenigingen zorgt voor duurzame kwaliteitsimpuls.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website