Projectomschrijving

Wij werken als Maatschap Kinderfysiotherapie Middelburg in de wijk Dauwendaele in Middelburg om de gezondheid van kinderen te verbeteren. Lokale kengetallen laten een zorgwekkende trend zien, waarbij er steeds meer kinderen te maken krijgen met overgewicht. Dit heeft tot de keuze voor het interventieprogramma Cool 2B Fit geleid. Er is een samenwerking tot stand gekomen tussen diverse betrokken Zorginstanties, Overheid, Onderwijs en Ondernemers (ZOOO's) waarmee we een breed multidisciplinair team in deze wijk zullen vormen. Door kennis te delen, krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise zijn wij ervan overtuigd dat de inzet van het Cool 2B Fit programma past bij de wijk, de problematiek en de doelgroep. Dit betekent dat de samenwerking met diverse instanties, scholen, de directe omgeving en het kind zelf ertoe leidt dat de gezonde keuze automatisch de makkelijke keuze wordt voor het kind en zijn/haar omgeving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website