Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er hebben 26 kinderen met overgewicht/ bewegingsangst/ bewegingsachterstand deelgenomen aan de intensieve

fase van deze sportimpuls. Een groter aantal kinderen is bereikt door de gratis zwem-/ dans- en yogalessen en de

sportinstuiven die in samenwerking met verenigingen georganiseerd zijn. Er is een duurzame samenwerking

ontstaan tussen dietist en fysiotherapeut, zij pogen dit project voort te zetten. De deelnemende kinderen en hun

ouders bereikten mooie resultaten: motorisch gingen ze vooruit en de kennis m.b.t. gezonde voeding nam toe.

Daarnaast werd de beweginsangst aanzienlijk vermindert, de kinderen bewegen na afloop van het project veel

vrijer dan voorheen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als we kijken naar de behaalde resultaten bij de deelnemers dan zijn wij erg positief. Vrijwel alle kinderen zijn

vooruit gegaan op het gebied van bewegen en gezond gewicht. De kinderen van 0- 2 jaar zijn vooral gestimuleerd

om meer te bewegen en hun ouders kregen tools aangeleerd om het bewegen te stimuleren.

De oudere kinderen zijn in gewicht niet of nauwelijks toegenomen, maar wel gegroeid.

In totaal hebben 26 kinderen meegedaan aan de

intensieve fase van deze impuls.

 

De kinderen die niet mee konden doen hebben wel gebruik kunnen maken van de gratis sportlessen, hierdoor is

het bereik daar groter: 25 kinderen maakten alsnog kennis met nieuwe beweegvormen.

 

De werkgroep heeft besloten deze aanpak voort te zetten, met financiele hulp vanuit de gemeente. Er is dus een structurele samenwerking/ doorverwijzingsstructuur ontstaan.

Verder zijn er nieuwe beweeggroepen opgestart: peuterdans en ouder/kindyoga. Daarnaast is het aantal

zwemgroepen voor de leeftijdscategorie uitgebreid.

Alle deelnemende kinderen (of beter gezegd hun ouders) hebben een kookboek van het voedingscentrum

ontvangen: De Kleine Keukenhulp ontvangen. Daarnaast hebben alle kinderen een speelbal gekregen, om ouders

te stimuleren ook na het project gezond te blijven koken en hun kinderen te stimuleren om te blijven bewegen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Coevorden geven de hoge overgewichtcijfers en lage SES indicatie samen met de gezondheidswaarschuwingen vanuit de zorg aanleiding om een Sportimpuls Kinderen op Sportief Gewicht aan te vragen. Doel

is het opzetten van een structurele gesloten ketenaanpak zorg-sport waarin kinderen van 0-4 jaar met overgewicht en hun ouders worden begeleid bij de veranderingen richting gezonde leefstijl en de structurele participatie in sport.

Voor de uitvoering van KSG Coevorden is een werkgroep Coevorden Gezond opgezet met partners vanuit de zorg en sport.

De ingezette interventies zijn: KidsXtra en een aanvullend ouderparticipatie traject.

Het programma KidsXtra is bedoeld om bij kinderen van 2-4 jaar de motorische achterstanden, bewegingsangst en het

overgewicht terug te dringen en om de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten. Er wordt zowel in 2017 als in 2018 een 16 weken durend programma aangeboden met een beweegles (verbeteren van de motorische vaardigheden en stimulering sociaal-emotionele ontwikkeling). Tevens doen de kinderen mee aan sportinstuiven die gegeven worden door lokale sport- of beweegaanbieders. Gedurende het programma wordt op twee momenten een motorische test afgenomen.

Naast de kinderen ontvangen ook de ouders ondersteuning. Zij krijgen voorlichting over hoe ze bepaalde gezonde gedragingen zoals gezonde voeding en gezonde leefstijl bij hun kinderen kunnen stimuleren aan de hand van de "SO,die BBOFTT" speerpunten. Voor de 0-4 jarigen zijn de "SO,die BBOFTT" speerpunten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten recent aangepast tot: slapen,opvoeding, borstvoeding, buiten spelen, ontbijten, frisdrankconsumptie, tv kijken en computeren en

tussendoortjes. De eerste letters vormen samen de tekst: “SO die BBOFTT”.

Voor de doelgroep 0-2 jaar wordt een extra ouderparticipatie traject uitgerold en in 2017 en in 2018 uitgevoerd.Dit parallel lopende programma van de kinderfysiotherapeute en de dietiste voor de doelgroep 0-2 jaar richt zich op kinderen van 0-2 jaar met een motorische achterstand in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Het totale programma is een ouderparticipatie traject dat

zich richt op samen spelen, samen eten en samen bewegen. De werving gaat via dezelfde ketenaanpak maar met extra

huisartsen en kinderartsen. Het aanbod bestaat uit beweeglessen door (kinder)fysiotherapeut, voedingsbegeleiding door kinderdiëtist en voor de complete doelgroep 2 workshops voor ouders met thema “smakelijke eters”.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2017 zijn we gestart met 10 kinderen in de groep 0-1 jaar en 5 kinderen in de groep 2-4 jaar.

Daarnaast is een sportinstuif georganiseerd, om het project bekend te maken bij een breed publiek en deelnemers te werven. Tijdens deze instuif werd er gedanst, door de kinderen en werden ze begeleid over een 'stormbaan'. Meteen werd gekeken of aanwezige kinderen binnen het traject zouden passen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Coevorden geven de hoge overgewichtcijfers en lage SES indicatie samen met de gezondheidswaarschuwingen vanuit de zorg aanleiding om een Sportimpuls Kinderen op Sportief Gewicht aan te vragen. Doel is het opzetten van een structurele gesloten ketenaanpak zorg-sport waarin kinderen van 0-4 jaar met overgewicht en hun ouders worden begeleid bij de veranderingen richting gezonde leefstijl en de structurele participatie in sport.

 

Voor de uitvoering van KSG Coevorden is een werkgroep Coevorden Gezond opgezet met partners vanuit de zorg en sport. De ingezette interventies zijn: KidsXtra en een aanvullend ouderparticipatie traject. De ervaren projectleider van SportDrenthe legt de verbindingen, coordineert de inzet van de partners en zorgt voor rapportage en borging.

 

Het programma KidsXtra is bedoeld om bij kinderen van 2-4 jaar de motorische achterstanden, bewegingsangst en het overgewicht terug te dringen en om de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten. Er wordt zowel in 2017 als in 2018 een 16 weken durend programma aangeboden met een beweegles (verbeteren van de motorische vaardigheden en stimulering sociaal-emotionele ontwikkeling). Tevens doen de kinderen mee aan sportinstuiven die gegeven worden door lokale sport- of beweegaanbieders. Gedurende het programma wordt op twee momenten een motorische test afgenomen.

 

Naast de kinderen ontvangen ook de ouders ondersteuning. Zij krijgen voorlichting over hoe ze bepaalde gezonde gedragingen zoals gezonde voeding en gezonde leefstijl bij hun kinderen kunnen stimuleren aan de hand van de "SO,die BBOFTT" speerpunten. Voor de 0-4 jarigen zijn de "SO,die BBOFTT" speerpunten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten recent aangepast tot: slapen,opvoeding, borstvoeding, buiten spelen, ontbijten, frisdrankconsumptie, tv kijken en computeren en

tussendoortjes. De eerste letters vormen samen de tekst: “SO die BBOFTT”.

 

Voor de doelgroep 0-2 jaar wordt een extra ouderparticipatie traject uitgerold en in 2017 en in 2018 uitgevoerd.Dit parallel lopende programma van de kinderfysiotherapeute en de dietiste voor de doelgroep 0-2 jaar richt zich op kinderen van 0-2 jaar met een motorische achterstand in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Het totale programma is een ouderparticipatie traject dat zich richt op samen spelen, samen eten en samen bewegen. De werving gaat via dezelfde ketenaanpak maar met extra huisartsen en kinderartsen. Het aanbod bestaat uit beweeglessen door (kinder)fysiotherapeut, voedingsbegeleiding door kinderdiëtist en voor de complete doelgroep 2 workshops voor ouders met thema “smakelijke eters”.

 

Voor de monitoring en evaluatie zijn samenwerkingsafspraken met het Hanze Instituut voor Sportstudies in Groningen gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website