Projectomschrijving

Met behulp van het beweegprogramma Club-X Kids in Action heeft een kleine groep kinderen 12-16 jaar met obesitas een gezondere en actievere leefstijl aangeleerd. Op fysiek vlak is er een matige vermindering van overgewicht gerealiseerd, met name vermindering van vet%, en is de conditie aantoonbaar verbeterd. Door samenwerking met diëtist, maatschappelijk werkster en fysiotherapeut/leefstijladviseur kon informatie over de 3 pijlers (voeding, beweging en gedrag) op diverse manieren naar deelnemers en ouders worden overgebracht. Samenwerking met verwijzers en sportaanbieders was cruciaal voor goede werving en goede doorstroom naar reguliere sport, hetgeen voor 75% van deelnemers is gerealiseerd. Een jongere doelgroep 6-12 jaar kon meeprofiteren van genoemde aanpak: zij werden in grotere getale verwezen en hadden met een betere ondersteuning door ouders nog meer baat in het veranderen van leefstijl. Het programma zal in een kortere versie (1 jaar in plaats van 2 jaar) worden voortgezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website