Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweegkriebels Wageningen heeft een aantal mooie resultaten behaald. Iets waar we met z'n alle trots op zijn. Alle pedagogisch medewerkers hebben een vierdaagse cursus beweegkriebels gevolgd. Bij deze groep was veel behoefte over meer kennis en zij stonden open voor alle lessen die ze hiervoor kregen. Een succesfactor hierbij is dat ze dit gelijk hebben doorgezet naar een visie binnen de kinderopvang en dat ze dit dagelijks laten terugkomen. Ook een succesfactor was het peuter/kleuter festival (JOGG Wageningen) waarbij allerlei aanbieders en partners samenkwamen. Hier waren ook ouders van kinderen bij aanwezig wat ervoor gezorgd heeft dat ook zij inzicht kregen in het aanbod en vragen aan de aanbieders/partners konden stellen. Ten slotte waren de clinics met alle sportaanbieders ook een succes. Bovenstaande punten zouden wij dan ook aanbevelen om zeker terug te laten komen in het project!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Wageningen hebben een vierdaagse cursus gevolgd van beweegkriebels en is bewegen (en een gezonde leefstijl) een vast onderdeel van de visie en dagelijkse activiteiten geworden. Daarnaast is het aanbod voor de doelgroep bij elkaar gebracht en heeft de doelgroep (en ouders) daarmee kennis kunnen maken. Dit door het peuter/kleuter festival en de clinics die met aanbieders zijn georganiseerd. Ten slotte is het aanbod in Wageningen uitgebreid met judo en ouder & peuter gym en gaan de sportverenigingen het aanbod verder willen uitbreiden. De buurtsportcoaches en JOGG Wageningen gaan hier op inspelen. Ten slotte weten alle partners elkaar beter te vinden en kunnen daardoor meer met elkaar samenwerken.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Pedagogisch medewerkers van 2 kinderopvang locaties in Wageningen hebben de training beweegkriebels gevolgd en hier zelfstandig mee aan de slag gegaan. Alle locaties hebben een ouderbijeenkomst georganiseerd om te bespreken wat het belang is van bewegen en gezonde voeding voor deze kinderen.

 

Daarbij zijn op al deze locaties verschillende kennismakingsmomenten geweest met diverse sportaanbieders die aanbod hebben voor 2-4 jarige.

 

De mogelijkheden zijn verkend rondom het uitbreiden van peutergym in Wageningen en het opzetten van aanbod voor 0-2 jarige. Dit zal in 2018 tot uiting komen.

 

Er wordt gewerkt naar een festival voor ouders met kinderen van 0-4 jaar over gezond opvoeden waarin ouders kunnen kennis maken met alle organisaties die iets hebben met of voor deze doelgroep. Daarbij kunnen ouders en kinderen ook kennismaken met bijvoorbeeld het sportaanbod uit Wageningen. Verder zal ook gezonde voeding prominent zichtbaar zijn tijdens deze dag. De werkgroep Beweegkriebels is gevallen onder de werkgroep Eet Groenten van JOGG omdat deze zich ook op de jongste doelgroep wilde richten.

 

Er is een start gemaakt met het doorontwikkelen van de interventie zodat hij meer geschikt is voor PM'ers die werken met 0-2 jarige. Vanuit daar kan er ook gekeken worden naar aanbod voor deze doelgroep. Het nieuwe aanbod zal ook in de huidige beweegkriebels training gebruikt gaan worden.

 

In 2017 is er concluderend vooral veel voorwerk gedaan om in 2018 verder te kunnen!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Pedagogisch medewerkers van 2 kinderopvang locaties in Wageningen hebben de training beweegkriebels gevolgd en hier zelfstandig mee aan de slag gegaan. Alle locaties hebben een ouderbijeenkomst georganiseerd om te bespreken wat het belang is van bewegen en gezonde voeding voor deze kinderen.

 

Daarbij zijn op al deze locaties verschillende kennismakingsmomenten geweest met diverse sportaanbieders die aanbod hebben voor 2-4 jarige.

 

De mogelijkheden zijn verkend rondom het uitbreiden van peutergym in Wageningen en het opzetten van aanbod voor 0-2 jarige. Dit zal in 2018 tot uiting komen.

 

Er wordt gewerkt naar een festival voor ouders met kinderen van 0-4 jaar over gezond opvoeden waarin ouders kunnen kennis maken met alle organisaties die iets hebben met of voor deze doelgroep. Daarbij kunnen ouders en kinderen ook kennismaken met bijvoorbeeld het sportaanbod uit Wageningen. Verder zal ook gezonde voeding prominent zichtbaar zijn tijdens deze dag. De werkgroep Beweegkriebels is gevallen onder de werkgroep Eet Groenten van JOGG omdat deze zich ook op de jongste doelgroep wilde richten.

 

Er is een start gemaakt met het doorontwikkelen van de interventie zodat hij meer geschikt is voor PM'ers die werken met 0-2 jarige. Vanuit daar kan er ook gekeken worden naar aanbod voor deze doelgroep. Het nieuwe aanbod zal ook in de huidige beweegkriebels training gebruikt gaan worden.

 

In 2017 is er concluderend vooral veel voorwerk gedaan om in 2018 verder te kunnen!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezien het stijgende aantal kinderen met (risico op) overgewicht is gemeente Wageningen sinds 2015 een JOGG gemeente geworden. Veel acties zijn al ondernomen voor de groep 4-12 jarigen, voor de de 0-4 jarigen is tot op heden echter nog niets uitgevoerd, echter is de vraag erna groot.

 

In Wageningen ontbreekt het aan voldoende beweegaanbod voor de doelgroep 0-4 jarige in Wageningen, met name voor de kinderen van 0-2 jaar. Tevens ontbreekt er een integrale aanpak om ouders naar dit beweegaanbod toe te begeleiden. Ouders geven juist aan wat begeleiding te willen bij opvoedkwesties, daarbij is er een grote wachtlijst voor de ouder en kind gym in Wageningen. Het doel van interventie beweegkriebels, is om spelenderwijs bewegen te integreren in de dagelijkse structuur binnen het gehele systeem rondom het kind. Het levert zo een bijdrage aan het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl en het voorkomen van overgewicht.

 

Het accent ligt mn. op het begeleiden/stimuleren van de ouders. Ouders krijgen in een 12 weken durend program,a (positieve) en praktische kennis en ervaringen over het bewegen, het lokale beweegaanbod, voeding en opvoeding. Het systeem rondom het kind (opvang, sportaanbieder, zorg) is hierin een belangrijke schakel, deze hebben namelijk een voorbeeldfunctie.

 

Samen met de interventie voor de ouders loopt er een traject waar het lokale sportaanbod en de kinderopvangen van Wageningen geschoold zullen worden in beweegkriebels. Deze zullen meer bewegen en een gezonde leeftijd niet alleen tijdens hun werkzaamheden gaan toepassen, maar dit ook uitdragen naar zowel ouder als kind. Met de gehele projectgroep zal er gezorgd worden dat zowel, sport, zorg en welzijn dezelfde boodschap uitstralen en uitleven, een gezonde leefstijl. Op in te zetten op het gehele systeem rond het kind zullen de verbindingen gelegd zijn voor een structurele samenwerking met een overeenkomend doel: een gezonde leefstijl. Op deze manier zal het probleem bij de wortels worden aangepakt en hopelijk in de toekomst de inzet van soortgelijke interventies overbodig moeten maken.

 

Naast deze integrale aanpak is er ook een 12-weken durend interventie programma voor ouder en kind. Tijdens de interventie maken zowel ouder als kind al kennis met het (nieuwe) lokale aanbod, wat de drempel voor structurele deelname zal doen verlagen. Dit in combinatie met de nieuw opgedane kennis betreffende hun kind ,voeding en bewegen en het systeem rond het kind dat dezelfde boodschap uitdraagt, zal leiden tot meer kinderen sportief op gewicht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website