Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In twee jaar tijd (2016 – 2017) hebben 64 pedagogisch medewerkers van verschillende kinderdagverblijven in de gemeente Deventer de cursus Beweegkriebels gevolgd. Hierdoor wordt er nu dagelijks met plezier (meer) bewogen met de kinderen binnen het dagritme van de kinderdagverblijven en is er aandacht voor het belang van bewegen, gezonde voeding en motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens zijn er vier sportaanbieders (zwemmen, judo, voetbal, gymnastiek) die nu ook aanbod hebben voor jonge kinderen (al dan niet met hun ouders).

Bij de twee Beweegfeesten in sport- en belevingscentrum de Scheg zijn er voor pedagogisch medewerkers, ouders en de kinderen allerlei workshops en clinics georganiseerd met het lokale sport- en beweegaanbod, over gezonde (op)voeding voor jonge kinderen en het gezin, de motorische ontwikkeling, kinderEHBO e.d. 74% van de in totaal 345 aanwezigen heeft aangegeven dat ze n.a.v. het Beweegfeest nader kennis gaan maken met de deelnemende aanbieders, waardoor ouder en kind in beweging blijven. De keten tussen opvoedingsondersteuning, kinderfysiotherapie en de verschillende kinderdagverblijven is door de sportimpuls Beweegkriebels tevens versterkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van 2 jaar zijn ruim 415 kinderen uit ongeveer 300 gezinnen bereikt via deelnemende kinderdagverblijven en via de Beweegfeesten.

In ruim 24 kinderdagverblijfgroepen wordt Beweegkriebels wekelijks uitgevoerd doordat 64 pedagogisch zijn opgeleid middels de cursus van vier avonden om Beweegkriebels te verzorgen in het dagelijkse dagritme in het kinderdagverblijf. Bijbehorende mappen en materialen zijn op de locaties ter ondersteuning. Het organiseren van ouderavonden is door kinderdagverblijven als lastig ervaren (weinig opkomst) en hebben we ondervangen door het gezamenlijk verzorgen van twee grote Beweegfeesten voor alle pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen. Daar vond kennisoverdracht plaats over o.a. bewegen en voeding middels 14 workshops.

Er is (nieuw) sportaanbod voor 0- 4 jarigen en hun ouders ontwikkeld i.s.m. gymnastiek, ouder/kindzwemmen, voetbal en judo, al dan niet samen met ouders.

Beweegkriebels is geborgd in het beleid en programmering van de kinderdagverblijven doordat de pedagogisch medewerkers de kennis hebben van Beweegkriebels, er materiaal en mappen zijn ter ondersteuning en de directie het belang van bewegen onderstreept.

De interventie Beweegkriebels heeft een verdieping gekregen in de cursussen en de Beweegfeesten waarbij er naast bewegen (Beweegkriebels, zwemmen, kinderyoga, peuter/kleutervoetbal, judo, gymnastiek e.d.) aandacht was voor kinderEHBO en gezonde voeding.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Deventer wordt een gericht Beweegkriebels- aanbod ontwikkeld voor kinderen van 0- 4 jaar, voor hun ouders en voor pedagogische medewerksters van kinderdagverblijven. We bereiken hier 415 kinderen en ruim 300 ouders mee uit onder andere de lage SES wijken Voorstad, Zandweerd en Colmschate.

 

Met Beweegkriebels dagen de pedagogisch medewerksters baby's, dreumesen en peuters uit om spelenderwijs (meer) te bewegen. Ouders worden actief betrokken door ouderavonden, in het dagelijkse contact met de medewerksters en via de betrokken sportverenigingen (kind & ouder activiteiten).

 

Meer bewegen met 0- 4 jarigen in kindcentra begint met een bewuste leefstijl van de pedagogisch medewerkers. Zij hebben een sleutelrol naar de kinderen en ouders. Via 2 ‘beweegfeesten’ worden verdiepende workshops verzorgd op het gebied van leefstijl, voeding, taal en motorische ontwikkeling.

 

De keten tussen kindcentra, zorg, opvoedingsondersteuning en meer bewegen wordt (in)formeel versterkt door communicatie tussen de verschillende uitvoerders, spreekuren in de kindcentra van de JGZ en aandacht voor motorische ontwikkeling van kinderen door fysiotherapeuten.

 

Inmiddels is het project van start gegaan. De volgende activiteiten zijn georganiseerd:

- Opleiding pedagogisch medewerkers

- Beweegfeest

- Betrekken sportverenigingen

- Effectmeting door Saxion Hogeschool

- Bezoeken kinderdagverblijven

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen projectperiode zijn verschillende activiteiten georganiseerd en uitgezet. Geboekte resultaten:

- Opleiding Beweegkriebels twee combinatiefunctionarissen

- 2 Opleidingen voor totaal 42 pedagogisch medewerkers

- Beweegfeest bestaande uit 4 workshops met 30 deelnemers

- Betrekken van twee sportverenigingen

- Effectmeting door studenten Saxion Hogeschool

- Bezoeken kinderdagverblijven

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Deventer wordt een gericht Beweegkriebels- aanbod ontwikkeld voor kinderen van 0- 4 jaar en hun ouders. In het project worden in 2 jaar 415 kinderen bereikt en ruim 300 ouders. Daarmee wordt een groot deel van de kinderen uit deze leeftijdsgroep in de lage SES wijken Voorstad, Zandweerd en uit de wijk Colmschate bereikt.

 

Met Beweegkriebels worden baby's, dreumessen en peuters uitgedaagd om te spelen en te bewegen. Pedagogische medewerksters van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouderopvang (verder kindcentra) worden toegerust om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Beweegkriebels wordt geïntegreerd in de dagelijkse en wekelijkse programmering.

 

Ouders worden actief betrokken bij Beweegkriebels. Dit gebeurt onder meer bij ouderavonden, in het dagelijks contact tussen pedagogisch medewerkster en ouders, via sportverenigingen (kind & ouder activiteiten).

 

Meer bewegen met 0- 4 jarigen in kindcentra begint met een bewuste leefstijl van de pedagogisch medewerkers. Zij hebben een sleutelrol naar de kinderen en ouders. Via 2 Beweegfeesten wordt een uitdagend en actief programma aangeboden met o.m. bedrijfssport, workshops en onderlinge binding.

 

In het project krijgt de interventie Beweegkriebels een verdieping op het vlak van Tuimelen vallen opstaan, Beweegkriebels en taal, Eetplezier en Beweegkriebels, Motorische ontwikkeling.

 

Om de keten tussen zorg, kindcentra, opvoedingsondersteuning en meer bewegen te versterken wordt formeel en informeel versterkt, door betere communicatie tussen de verschillende uitvoerders, spreekuren van de Jeugdgezondheidszorg in kindcentra, aandacht voor motorische ontwikkeling van kinderen.

 

De deelnemers in het project zorgen tijdens de projectperiode voor een gedegen borging van de samenwerking. De partners maken faciliteiten vrij voor deskundigheidsbevordering en voortzetting van belangrijke onderdelen van het project.

 

Beweegkriebels de programmalijn voor het gemeentelijk beleid Gezond in Deventer. Hier werkt de gemeente samen met Sportbedrijf Deventer, Raster Groep, Dimence, GGD, Tactus, Saxion en ENO/ Salland Zorgkantoor om meer bewegen en een gezonde leefstijl al op jonge leeftijd gestalte te geven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website