Projectomschrijving

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht staat centraal, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. Centraal staat spelenderwijs bewegen en eetgedrag van kinderen van 0-4 jaar. Ouders worden betrokken via speciale ouderavonden met een aansprekend thema. B-Fit wordt geborgd bij de Kindercentra, waarbij dit onderdeel wordt van het wekelijkse programma en in de contacten met ouders. Met het project worden 325 kinderen uit ongeveer 250 gezinnen bereikt. In vijf kinderopvangorganisaties met samen meer dan 18 groepen wordt B-Fit wekelijks uitgevoerd. Op 10 ouderavonden wordt aandacht gegeven aan thema’s uit de menukaart van B-Fit met accenten op bewegen en voeding in de thuissituatie en er zijn 14 B-Fit coaches van Kindercentra en Stichting Welzijn Lochem opgeleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website