Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rolstoelsporters hebben de wens om meer inzicht te krijgen in de eigen prestatie, zowel tijdens de wedstrijd als de training. Het doel van dit project was om een goedkoop en robuust systeem te ontwikkelen voor het meten van sportrolstoel bewegingen, de Wheelchair Sports Performance Monitor (WSPM). Hiertoe zijn prototypes gemaakt die het mogelijk maken om te meten wat voor afstanden een rotstoelsporter aflegt, hoe snel ze gaan, hoe snel ze roteren, etc. Die informatie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te kijken hoe een wedstrijd verlopen is, of om te kijken hoe nieuwe trainingsmethoden de rolstoelprestatie beïnvloeden. De huidige prototypes kunnen goed ingezet worden voor studenten projecten, die daarmee rolstoelsporters kunnen ondersteunen. In een vervolgfase zullen de prototypes op basis van de testresultaten doorontwikkeld worden naar een echt consumentenproduct, zodat alle rolstoelsporters voortaan de mogelijkheid krijgen om eigen prestaties te monitoren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De technische en economische haalbaarheid van verschillende meetprincipes is onderzocht. Op basis van deze haalbaarheid zijn twee prototypes gebouwd en getest. Deze prototypes maken de metingen mogelijk zoals beoogd in de doelstelling van het project, maar presteren nog niet conform de specificaties. Op basis van de laatste tests zijn de algoritmes voor de dataverwerking aangepast, waardoor het functioneren van de prototypes binnen bereik ligt. Daarna zullen de overige 8 prototypes vervaardigd worden, de voorbereidingen daarvoor zijn reeds in een vergevorderd stadium.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inzicht in de individuele sportprestatie is een voorwaarde om aan prestatie verbetering te kunnen werken, dus maken veel sporters gebruik van meetapparatuur. Voor valide sporters is dergelijke apparatuur ruim voor handen en vaak voor een betaalbare prijs, voor zowel top- als amateur sporter. Voor rolstoel sporten is er geen geschikt systeem, waardoor zij zich moeten behelpen met globale uitkomsten als tijd op bijvoorbeeld een sprinttest. Door het ontbreken van informatie over rolstoel specifieke prestatie, lukt het ook niet om trainingsmethoden en materiaal optimalisatie goed te evalueren.

Binnen het RAAKpro onderzoeksproject de “perfecte sportrolstoel” is een methode ontwikkeld om de rolstoelprestatie tijdens wedstrijden en trainingen te kunnen meten, maar deze methode is nu nog duur en complex. De sporters en coaches die in het onderzoek participeerden zagen meteen de grote meerwaarde van de uitkomsten en zouden graag een product zien waarmee ze zelf dergelijke metingen kunnen verrichten.

Het doel van dit project is om een goedkoop en robuust systeem te ontwikkelen voor het meten van sportrolstoel bewegingen, de Wheelchair Sports Performance Monitor (WSPM). De kennis uit het onderzoek moet hiervoor verweven worden met de meest geschikte sensor configuratie, firmware en datastreaming, om zo te komen tot 10 testbare prototypes.

De prototypes zullen ingezet worden in diverse rolstoelsporten (rolstoelbasketbal, rolstoeltennis en wheelen), om ze te testen op bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden. In een vervolg project zullen de prototypes verder doorontwikkeld worden naar consumenten producten, zodat ook de rolstoelsporters de zo gewenste professionaliseringsslag kunnen maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website