Projectomschrijving

Talenten en (top)sporters worden getest op verschillende paramaters (kracht, snelheid,
uithoudingsvermogen), een parameter waarop nog niet wordt getest is motorische vaardigheid.
Onderzoek heeft aangetoond dat motorische vaardigheid als één van de parameters voor
talentidentificatie kan dienen. Bestaande testen kosten veel tijd om af te nemen, zijn niet sport specifiek
en de testen zijn ontworpen voor op het land. Vanuit de KNZB kwam daaruit de vraag aan InnoSportLab
de Tongelreeep om een motorische vaardigheidstest te ontwerpen voor in het water, de Swim Skills
Track (SST).
Voor het ontwerp van de test zijn de oefeningen voor het parcours getoetst aan zeven coördinatieve
vermogens, die in gesprek met professionals zijn vastgesteld. Vervolgens zijn drie concepten uitgewerkt
en getoetst volgens de kardinale methode, het beste ontwerp werd vervaardigd en getest met een kleine
groep zwemmers (leeftijd. =10,75 jaar; n=12).
Op basis van de resultaten kwam naar voren dat de SST een relatie heeft met de 50 meter vrije slag tijd.
Dit kwam mogelijk door de tussenafstanden die met vrije slag afgelegd moest worden. Daarnaast
scoorden de snellere zwemmers ook het beste op de test vergeleken met langzamere zwemmers, wat
een indicatie is dat een goede score op de test iets kan zeggen over zwemprestatie. Wanneer dezelfde
zwemmers meerdere keren over het parcours gingen, scoorden zij niet significant verschillend.
Eventueel vervolgonderzoek moet een grotere populatie testen voor meer data, wat een specifiekere
conclusie geeft.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website