Projectomschrijving

InnoSportLab Sport & Beweeg heeft in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzoek
gedaan naar het verbeteren van de functie van Sportpark Noord. Hiervoor is er gekeken naar de
demografische kenmerken van de buurten, zijn lokale organisaties geïnterviewd en zijn inwoners
betrokken middels een vragenlijst. In totaal hebben 21 lokale organisaties, 124 inwoners en 209
kinderen rondom Sportpark Noord meegedaan. Uit reacties van stakeholders kwamen drie
kernpunten naar voren: het vergroten van de interactie met de wijk, vergroten van de
aantrekkelijkheid en de kansen benutten voor een openbare sport- en beweegvoorziening. Door de
omwonenden samen te laten werken met de lokale organisaties kan Sportpark Noord de
ontmoetingsplek worden. 31 inwoners willen hier over meedenken en alle geïnterviewde
organisaties hebben aangegeven hier graag een rol in te willen spelen. Laat de lokale organisaties
activiteiten opstellen die zij met hun doelgroep op Sportpark Noord willen en kunnen doen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website