Projectomschrijving

De ontwikkelde motivatietoolbox voor topturnen (Nationale SportInnovator Prijs 2018) speelt leeftijdsadequaat in op de motivatie van (top)turntalenten met als doel het voorkomen van uitval. InnoSportLab ’s-Hertogenbosch heeft in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) met de Sportinnovatievoucher 2020 een eerste stap gezet in de implementatie van de motivatie toolbox.
Door de motivatietoolbox inhoudelijk beter te laten aansluiten bij de pedagogische visie van de KNGU zijn een aantal inhoudelijk aanpassingen doorgevoerd in de oorspronkelijke motivatietoolbox. Hierdoor sluiten nu onder andere de leeftijden beter op elkaar aan. Middels een e-learning opdracht gaan aankomende trainers in de niveau 3 opleiding Gymnastiekleider kennis maken met de motivatietoolbox. Daarnaast is een  motivatie (advies)boekje en -poster voor de (top)sportcentra gerealiseerd en is de ontwikkelde motivatievragenlijst online toegankelijk en geschikt gemaakt voor jongere kinderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website