Projectomschrijving

In sportaccommodaties is er een relatief grote vraag naar warm tapwater, en zijn er strenge eisen aan de veiligheid van de installatie met betrekking tot legionella, waardoor hoge temperaturen benodigd zijn. Verder is er een sterk variërende behoefte aan warm tapwater. Deze factoren maken de transitie van een gasboiler naar een warmtepomp erg uitdagend. 
Het combineren van een warmtepomp met zonnewarmte is in dergelijke situaties een aantrekkelijke optie. Extra efficiënt is het wanneer het zonnewarmtesysteem zich kan focussen op het bereiken van hoge temperaturen middels vacuüm-collectoren, terwijl de warmtepomp zich richt op het lage temperatuurbereik. Om deze prestatie mogelijk te maken denken wij aan een Direct Multi Pass (DMP) Solarsysteem, gebaseerd op het innovatieve Thermo-Differentiaalventiel van Conico, dat ervoor zorgt dat hoge temperaturen met hoge efficiëntie bereikt kunnen worden, doordat collectoren continue met hoge flow doorstroomd worden. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website