Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportklimmen is een wereldwijd explosief groeiende sport. Het aantal klimcentra en de bijbehorende marktwaarde voor klimgrepen zal de komende 10 jaar gaan verdubbelen. Grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van deze klimgrepen zijn allesbehalve duurzaam en ecologisch verantwoord.

Onze uitgangspositie binnen deze haalbaarheidsstudie is: Ontwikkeling van een grondstof voor de productie van duurzame en milieuvriendelijke grepen die voldoen aan de hoge eisen voor klimgrepen. Ons minimaal streven is dat dit gebeurd binnen een 100% circulair proces.

De opzet van het haalbaarheidsonderzoek en de gekozen meetinstrumenten voor het meten van de geoperationaliseerde variabelen hebben een hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit. De metingen werden verricht in een lab setting en waren onderzoeker onafhankelijk, hadden een hoge mate van test-hertest betrouwbaarheid en waren intern consistent.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige klimgrepen worden gemaakt van thermohardend materiaal. In de meeste gevallen is dit PU (Polyurethaan) met zand die zorgt voor de grove structuur aan de buitenkant van de klimgreep en glasvezel die zorgt voor stekte en stijfheid. Helaas is een thermoharder niet te recyclen als nieuwe klimgreep. Deze kan alleen vermalen worden tot vulstof voor andere industrieën.

 

In de zoektocht naar een “groen” materiaal die gebruikt kan worden voor het maken van nieuwe klimgrepen is biobased hars als beste optie naar voren gekomen tijdens het literatuuronderzoek. Voor deze thermoharder kan dezelfde conclusie worden getrokken als voor de huidige klimgreep. Deze kan alleen vermalen worden tot vulstof voor andere industrieën.

 

Om de klimgreep volledig recyclebaar te maken als nieuwe klimgreep moet er gekozen worden voor een thermoplastisch materiaal. Deze kunststoffen kunnen na verwarming opnieuw worden omgesmolten en worden verwerkt tot nieuwe klimgreep. In deze zoektocht is een specifieke grondstof naar voren gekomen als beste optie. Dit vanwege de goede mechanische eigenschappen, relatief lage kosten en goede recyclebare eigenschappen. Het nadeel van deze polymeren is dat deze van nature iets vettiger aanvoelen. Dit kan opgelost worden door het toevoegen van een andere grondstof. Dit zorgt er niet alleen voor dat het materiaal minder vettig aanvoelt, maar ook voor een verhoging van de sterkte en stijfheid van de klimgreep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportklimmen groeit explosief wereldwijd. Het is een atletische tak afkomstig uit de bergsporten die zich vanaf de jaren ‘80 in een eigen vorm is gaan ontwikkelen. Deze van nature “buitensport” wordt binnen klimcentra artificieel aangeboden. De sport is bereikbaar voor iedereen en is meer en meer een uitdagend alternatief binnen de gevestigde sportwereld. In 2020 zal de sport voor het eerst onderdeel zijn binnen de Olympische spelen in Tokyo.

Onze uitgangspositie is: Ontwikkeling van een grondstof voor de productie van duurzame en milieuvriendelijke klimgrepen die voldoen aan de hoge eisen voor klimgrepen. Ons minimaal streven is dat dit gebeurd binnen een 100% circulair proces. Deze beoogde cirkel is zuiver, omdat we de materialen gescheiden kunnen inzamelen (direct bij klimcentra). Een recyclebare grondstof die bij hergebruik geen positieve eigenschappen verliest. Optimale eigenschappen die het mogelijk maken met minder grondstof grepen te produceren.

Naast het duurzaamheidsaspect laat ook de kwaliteit van huidige klimgrepen te wensen over op allerlei vlakken. De ontwikkeling van grondstoffen en productietechniek van klimgrepen staat nog in de “kinderschoenen”. Wij zijn voornemens om een grondstof te ontwikkelen en te produceren die door haar kwalitatief hoogstaande karakter het mogelijk maakt om klimgrepen te produceren die ook veiliger, hanteerbaarder voor routebouwers en beter te beklimmen zijn. De grondstof wordt een incrementele productinnovatie door kennis van verschillende werelden te combineren binnen het Greenholds consortium. Het consortium komt voort uit een unieke (geografische) kennisomgeving op het gebied van materialen, sport en kennisinstellingen. Door de expertise van verschillende kennisgebieden bij elkaar te brengen creëren we de mogelijkheid een grondstof te produceren welke wereldwijd al het voorgaande obsoleet maakt binnen de markt van klimgrepen.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website