Projectomschrijving

Kinderen bewegen te weinig, hetgeen diverse gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ondanks inspanningen kinderen aan te zetten tot voldoende beweging, is de trend een toename van het aantal kinderen dat onvoldoende beweegt. Fit for Play is een Gronings initiatief om inactieve kinderen meer in beweging te krijgen d.m.v een adaptief platform met exergames dat zich aanpast aan de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van kinderen. Het platform zal gebruikt worden door sport professionals werkzaam met deze doelgroep. Zij spelen, samen met de kinderen, een centrale rol in deze haalbaarheidsstudie. In deze eerste fase kijken we in hoeverre de sportpraktijk en het bijbehorende ecosysteem welwillend staat tegenover een adaptief platform om het inactieve kind structureel in beweging te krijgen en wat de vereisten zijn op het gebied van inhoud, gebruik en implementatie. Het consortium bestaat uit 8D Games, Hanzehogeschool Groningen, Huis voor de Sport, aXtion en het Sportinnovator Centrum Groningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website