Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de introductie van rolstoelvoetbal met behulp van een elektrische Voetbalschieter wordt beoogd verandering te brengen in het sportaanbod en inclusie van mensen met een beperking te verhogen.

Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn spel- en technisch inhoudelijk en financiële consequenties goed in kaart gebracht om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen voor nodige investeringen om de rolstoelvoetbalsport te introduceren en te integreren in het spel- c.q. sportaanbod voor de doelgroep.

Onderzoek is gedaan d.m.v. interviews met diverse relevante stakeholders en gebruikstesten met de doelgroep. De reacties zijn zeer positief. Marktbetreding zal verlopen via Mytylscholen en sportclubs om vervolgens de particuliere markt te betreden. Hierbij is het van belang dat er een sportvorm ontwikkeld wordt, die Mytylscholen eenvoudig kunnen implementeren.

Uit de studie zijn ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, die in de vervolgontwikkeling worden meegenomen waardoor een ware voetbalsportbeleving voor de doelgroep wordt bewerkstelligd.

Samengevat is het haalbaar gebleken om de voetbalsport voor mensen in een rolstoel toegankelijk te maken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de introductie van rolstoelvoetbal met behulp van een elektrische Voetbalschieter wordt

beoogd verandering te brengen in het sportaanbod en inclusie van mensen met een beperking te

verhogen.

Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn spel- en technisch inhoudelijk en financiële consequenties

goed in kaart gebracht om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen voor nodige investeringen om de rolstoelvoetbalsport te introduceren en te integreren in het spel- c.q. sportaanbod voor de doelgroep.

Onderzoek is gedaan d.m.v. interviews met diverse relevante stakeholders en gebruikstesten met

de doelgroep. De reacties zijn zeer positief. Marktbetreding zal verlopen via Mytylscholen en

sportclubs om vervolgens de particuliere markt te betreden. Hierbij is het van belang dat er een

sportvorm ontwikkeld wordt, die Mytylscholen eenvoudig kunnen implementeren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het totale project behelst het ontwikkelen, realiseren en introduceren van een nieuwe sport voor mensen met een beperking die rolstoelgebonden zijn, te weten rolstoelvoetbal. Voor deze nieuwe sport wordt gebruik gemaakt van een innovatief product, de Voetbalschieter, dat gekoppeld wordt aan de voorzijde van de (al dan niet elektrische) rolstoel en makkelijk bedienbaar is door de rolstoelgebruiker. De Voetbalschieter is al in prototypevorm aanwezig (ontwikkeld in 2018) en moet verder technisch geoptimaliseerd worden. Met de Voetbalschieter is het mogelijk om een bal ‘te vangen’, daarmee ‘te dribbelen over de vloer’ en weer weg te schieten door middel van een druk op een knop van een controller. Er is geschat dat van de groep van 225.000 Nederlandse rolstoel-gebonden personen er zo’n 18.000 potentiële rolstoelvoetballers kunnen zijn. Op nationaal niveau kan dit aantal zelfs groter zijn vanwege het feit dat het mogelijk is dat valide personen deelnemen aan rolstoelvoetbal zolang zij maar gebruik maken van een daartoe geschikt gemaakte rolstoel.

Om dit project te realiseren moeten er twee trajecten doorlopen worden, te weten 1) het verder ontwerpen van het rolstoelvoetbal (behoeftepeiling, spelregels, veiligheidsaspecten, competitie-organisatorische aspecten, technische ondersteuning, vergoeding, etc.) en technische optimalisatie van de voetbalschieter (koppeling met de rolstoel, schietsysteem, veiligheid, energievoorziening, etc).

Het doel van de haalbaarheidsstudie is om de spel- en technisch inhoudelijke en financiële consequenties goed in kaart te brengen zodat er na afloop weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden voor de nodige investeringen om uiteindelijk het rolstoelvoetbal te introduceren en te integreren in het spel- c.q. sportaanbod voor mensen met een beperking. Daarnaast en bovenal zal dit project leiden tot (meer) spelplezier, integratie en vergroting van het zelfvertrouwen voor de beoogde doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website