Projectomschrijving

Sporten is goed voor onze gezondheid. We worden er fysiek fitter van, maar het draagt ook bij aan
onze mentale gezondheid. Sporten maakt mensen gelukkig. De paardensport specifiek, heeft een
grote bijdrage aan dit geluk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat activiteiten met paarden
een positief effect hebben op onder andere de respiratoire functies, balans, grove motorische
functies, spierkracht, coördinatie en lichaamsbewustzijn, maar dat er ook mentale voordelen te zien
zijn zoals minder angst en hyperactiviteit, betere cognitieve vaardigheden bij kinderen, betere
sociale en psychologische ontwikkeling van adolescenten, minder stress en depressies en
daarnaast zorgen activiteiten met paarden ook voor ontspanning.
Door sporten beter toegankelijk te maken kan een gemeente mensen motiveren om meer te gaan
sporten en bewegen. Openbare beweegruimtes zoals speeltuinen en parken spelen hierin een
grote rol. In de paardensport bestaan dergelijke openbare ruimtes op dit moment nog niet (los van
de ruiterpaden door natuurgebieden, zwemvijvers en het gebruik van stranden). Door het
ontwikkelen van een openbare ruimte voor de paardensport kunnen we mensen stimuleren om
samen met hun paard te gaan bewegen.
Het rapport geeft een indicatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een openbare
paardensport-ruimte. Het doel is om inzichtelijk te maken wat het belang is van deze ruimte, en op
welke manier deze gerealiseerd kan worden. Als eerste is er gekeken naar de ambities van de
Gemeente Midden-Delfland, het Nationaal Sportakkoord en naar de wensen vanuit de
paardensport zelf. Ook is er achtergrondonderzoek gedaan naar efficiënte en effectieve manieren
om een openbare ruimte in te delen. Het Athletic Skills Model wordt hierbij als basis gebruikt. We
hebben naar het Athletic Skills Model gekeken vanuit de personen die uiteindelijk de paardensport
gaan beoefenen. Vervolgens hebben we ook de aspecten van het humane model toegepast op het
paard, waarbij er ook onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling en trainingsprincipes van het
paard. Op basis hiervan geeft het rapport een advies voor de indeling van een openbare ruimte
voor de paardensport.
Tot slot is er een stappenplan tot realisatie voorgelegd waarin wordt aangegeven wat er na dit
onderzoek nog nodig is om de openbare paardensportruimte te ontwikkelen. EquInnoLab. kan hier
ondersteuning bij bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website