Projectomschrijving

Scheveningen haven vormt steeds meer een centrum voor maritieme innovaties en de zeilsport vormt hierbij in de praktijk als inspirator en aanjager. Evenementen spelen bij het zichtbaar maken van innovaties een belangrijke rol. De komst van grote zeilevenementen naar Nederland vergroot bovendien de aantrekkingskracht voor sportliefhebbers en versterkt de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dit alles is goed voor de zeilsport, maar ook voor de economie van de stad en om die reden investeert Den Haag al jaren in de zeilsport. Met de komst van twee grote zeilevenementen naar Den Haag in 2022 (het WK zeilen en The Ocean Race), liggen er uitgesproken kansen om sportief en economisch nog meer te profiteren van nieuwe innovaties. De vraag aan het Sailing Innovation Centre is om ter verbetering van de prestaties in de zeil(top)sport in kaart te brengen welke innovatiekracht er in Nederland aanwezig is en om een advies te formuleren hoe dit versterkt kan worden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website