Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Vlaardingen zijn er veel zwemlesaanbieders, daaronder ook twee verenigingen, Zwemvereniging VlaardingenSchiedam en de Vlaardingse Reddingsbrigade. Beide verenigingen hebben hun eigen cultuur en daarmee specifieke groepen leskinderen. Samen met zwembad De Kulk en de gemeente Vlaardingen is het idee ontstaan om ouders van jonge kinderen - in de zwemlesleeftijd- die zelf vaak geen tijd hebben om te sporten, de mogelijkheid te bieden om tijdens de les van hun kinderen te zwemmen. We hebben alle ouders van onze leskinderen benaderd bij aanvang van het project en tussendoor om hen te wijzen op de mogelijkheid om zelf te komen zwemmen. We hebben de ouders die zelf geen diploma's hadden of niet konden zwemmen speciaal benaderd. Want als hun kind straks kan zwemmen, zou het mooi zijn als de ouder ook mee kan het water in. Voor een aantal ouders was dit het aanbod waarop zij hadden gewacht, men had geen geld voor een reguliere zwemles of men zag er tegenop om naar een zwemles aanbieder voor volwassenen te stappen. En de zwemschool van hun kinderen (VRB en ZVVS) was bekend, men kende de instructeurs en de manier waarop de verenigingen functioneren, men was al vertrouwd met de aanbieder.

In totaal hebben dertien ouders op deze manier leren zwemmen, beter leren zwemmen of zijn over hun angst voor water heengestapt. Bovendien was het leszwemmen in een kleine groep een stimulans. De ouders maakten een app. groep aan om elkaar te stimuleren te komen.

Zweminstructeurs van de verenigingen hebben een korte cursus gevolgd voor zwemles aan volwassenen, want dat is toch echt anders dan lesgeven aan kinderen. Ouders leren minder snel want ze zijn niet meer onbevangen, hebben soms nare ervaringen met zwemmen en zijn vaak ook minder soepel in het leren. Van de dertien ouders hebben er drie ook diploma;s gehaald vanaf het A diploma. Sommige ouders hadden we de basisvaardigheid en hebben na hun A ook snel hun B en zelfs C gehaald. Maar dat waren uitzonderingen. Het grootste aantal voelt zich nu wel veel zekerder en kan ook beslist beter zwemmen, maar hebben zich niet gewaagd aan het diploma zwemmen. Ouders die wel konden zwemmen mochten ook deelnemen aan het project, hen werd banenzwemmen geboden met enige instructie over hun zwemslagen. Daaraan hebben 23 ouders langere of kortere tijd meegedaan. Voor sommige ouders was het een uitkomst om tijdens de les van hun kinderen te kunnen zwemmen. Maar de meeste ouders wilden liever naar hun kind kijken vanaf de kant, daarom hebben we ook andere zwemmomenten aangeboden.

Al met al hebben we 10% van de lesouders bereikt, namelijk 36 zwemmers, terwijl ZVVS ongeveer 250 kinderen op les heeft en de VRB een kleine 100. Maar de lespopulatie van kinderen is zeer vluchtig, sommige kinderen blijven alleen voor A, sommigen haken al eerder af en gaan hopelijk naar een andere lesaanbieder. Sommige kinderen doen heel lang over hun ABC en anderen zijn snel klaar. De ouders zijn geen stabiele groep en moeten steeds opnieuw geinformeerd worden over de mogelijkheden om zelf te zwemmen.

Sportimpuls Pagina

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"Ons concrete doel is om door deze interventie ouders van 10% van het aantal leskinderen te bereiken. Daarvan zullen ongeveer tien ouders zijn die de zwemsport niet echt machtig zijn en het bij ons leren en nog eens dertig ouders die gebruik maken van het aanbod om te gaan sporten."

Het resultaat is dat er 13 ouders bij ons hebben leren zwemmen, waarvan er drie hun diploma;s hebben gehaald. En 23 ouders hebben bij ons gesport, banen gezwommen. We hebben dus niet de 40 ouders gehaald in totaal. We hebben gemerkt dat veel ouders juist liever niet op dezelfde tijd zwemmen als hun kinderen les hebben, Wij hebben toen nog een zwemuur kunnen regelen op een ander moment, maar dat was weer overdag en dan kan ook niet iedereen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "zwemmen voor ouders van jonge kinderen"is op 13 januari 2016 gestart. De zweminstructeurs volgden begin januari een cursus om zwemles aan volwassenen te leren.

De doelgroepen zijn ouders van kinderen op zwemles, die zelf niet kunnen zwemmen of nooit sporten of beide. er is gestart met vijf ouders zonder diploma in het tweede kwartaal kwamen er vier ouders bij. Daarvoor is een extra halfuur les op dinsdag geregeld.

Van deze ouders is er eentje geslaagd voor het A en B diploma van zwem ABC het A en B diploma. Eentje zal binnenkort voor het A diploma gaan en er is een B kandidaat, De andere leszwemmers zijn niet zover dat ze kunnen afzwemmen.

De banenzwemmers zwemmen tijdens de les van hun kinderen, als de kinderen afgezwommen hebben stoppen de ouders. Een van de ouders is overgegaan naar het trimzwemmen van de vereniging ZVVS, één heeft het in overweging.

We flyeren regelmatig bij de ouders omdat er nieuwe groepen komen lessen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze doelstelling is dat er 10 ouders zijn die bij ons zwemles krijgen tijdens de lessen van hun kinderen. Ouders die dus geen zwemdiploma hebben. En 30 ouders gaan banen zwemmen om weer aan sport te doen.

 

We hebben in oktober 2016 twee groepen van in totaal 8 ouders die zwemles krijgen.

En we hebben 18 ouders die banen zwemmen of daaraan hebben deelgenomen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wie: De zwem-en waterpolo vereniging ZVVS, de Vlaardingse Reddingsbrigade VRB en zwem-en recreatiebad De Kulk gaan ervoor zorgen dat ouders van jonge kinderen zelf ook kunnen gaan sporten.

Ouders van jonge kinderen zijn sterk ondervertegenwoordigd bij sportverenigingen blijkt uit onderzoek van de gemeente Vlaardingen. In Vlaardingen voldoet 46% van de volwassenen aan de NNGB, landelijk is dat 59%.(bron Sportmonitor Vlaardingen 2012) Ook uit de cijfers van de partners in dit project blijkt dat het aantal leden in deze leeftijdcategorie relatief laag is. (VRB 14% van de leden, ZVVS 10% van de leden).

Deze groep kan sport moeilijk combineren met werk en gezin en soms ook is er niet genoeg geld beschikbaar (Sportersmonitor 2012). Wij zien dit als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en we dragen daarmee bij aan het vervullen van de doelstellingen van de gemeente Vlaardingen (Nota Sport en Bewegen van 18-4-2013, doelstelling 5 en 6)

 

Wat:

Ouders van kinderen die zwemles hebben bij de verenigingen, brengen hun kinderen naar les en komen dus in het zwembad. Wij willen deze ouders aanbieden om tegelijk met de les van hun kinderen ook zelf te zwemmen. Daarvoor reserveren we tijdens de lessen enkele banen.

Dus in de tijd waarin de ouders toekijken bij zwemles is het mogelijk dat deze ouders zelf ook zwemmen en indien gewenst zelf de eerste beginselen van het zwemmen krijgen aangeboden.

Ons concrete doel is om door deze interventie ouders van 10% van het aantal leskinderen te bereiken. Daarvan zullen ongeveer tien ouders zijn die de zwemsport niet echt machtig zijn en het bij ons leren en nog eens dertig ouders die gebruik maken van het aanbod om te gaan sporten.

Wij leveren hiermee een bijdrage aan het behalen van de doelstelling om niet-actieven aan het sporten te krijgen.

Wij verwachten van deze interventie een effect op de gezondheid van betreffende ouders én hun kinderen. In eerste instantie laten we de ouders kennismaken met de zwemsport en met het bewegen als zodanig.

Na de interventie zullen we concreet aanbieden aan ouders en hun kinderen om te blijven zwemmen bij de VRB of bij ZVVS. We verwachten door dit aanbod ook een aanzuigende werking op onze zwemlessen.

 

 

Waar: Beide zwemverenigingen bieden hun lessen aan in het enige zwembad van Vlaardingen, sport-en recreatiebad De Kulk.Daarom is deze interventie niet specifiek gericht om bepaalde buurten in Vlaardingen.

 

Wanneer en hoe: De Kulk en de verenigingen stellen badwater beschikbaar en instructeurs. De beide verenigingen verzorgen elke dag zwemlessen, VRB op woensdag en ZVVS de andere dagen. Tegelijk met die lessen bieden we de sport aan ouders aan. De ouders zwemmen in een afzonderlijke baan en krijgen instructies van vrijwilligers gesteund door de instructeurs van De Kulk.

Het initiatief kan worden voortgezet na de termijn van twee jaar, omdat de verenigingen blijven beschikken over badwater en zelf les blijven geven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website