Projectomschrijving

Het hoofddoel van dit project is het stimuleren van sport- en beweeggedrag bij volwassenen van 18 jaar en ouder met gezondheids- en/of beweegachterstand en/of ongezond eetpatroon. Er zijn in het totaal 325 Fitheidschecks uitgevoerd en er is 189 keer aan een START programma deelgenomen.  Met 189 deelnemers aan de START programma's is de doelstelling van 150 deelnemers ruimschoots behaald.

De deelnemers zijn zeer enthousiast over deze laagdrempelige cursussen waarbij ze 2x per week in kleine, speciale START groepjes, komen bewegen. Het accent ligt op het vergroten van de belastbaarheid en verbetering van de kwaliteit van houding en beweging waardoor de deelnemers ook in hun dagelijks leven gemakkelijker en meer gaan bewegen. De trainingen voldoen de meesten direct aan de ACSM beweegnorm. Tijdens de eerste evaluaties, na drie en zes maanden, is er bij de meeste deelnemers een een vooruitgang gemeten in lichaamssamenstelling, conditie en spierkracht. Er is meer plezier en zelfvertrouwen en veel deelnemers geven aan minder lichamelijke klachten te hebben dan bij aanvang. Zowel de laagdrempelige training, de kleine groep en de begeleiding worden als zeer positief ervaren.

De deelnemers gaven bij de 1e evaluatie (na 3 maanden) reeds aan dat hun conditie, kracht, energie niveau en lichamelijke klachten merkbaar waren verbeterd maar waren er op dat moment meestal nog niet aan toe om al door te stromen naar regulier sportaanbod. Gedurende de loop van het 2e STARTprogramma kwamen deelnemers die met regelmaat geweest waren met vragen of ze na deze periode nog wel in de groepjes mochten blijven. Men had het inmiddels zo naar de zin en had nieuwe (sport)vrienden gemaakt dat ze al besloten hadden door te willen gaan. 71 van de 189 deelnemers zijn op de einddatum reeds doorgestroomd naar regulier aanbod, de verwachting is dat er nog minimaal 20 na de einddatum doorstromen. Helaas haakte, ondanks alle inspanningen van Yuwa, een deel ook voortijdig af. Dit had veelal te maken met persoonlijke omstandigheden en of lichamelijke klachten. We verwachten dat een aantal daarvan op termijn toch weer zullen aanmelden.

De verbinding tussen zorg/welzijn en sport verliep, zeker in het begin, moeizaam. In de loop van het project is de samenwerking met Zonneoord, Elzha, diëtist in Den Haag en de Buurtsportcoach langzaam op gang gekomen maar deze wordt wel structureel voortgezet na de einddatum. Daarnaast is er een nieuwe samenwerking ontstaan met andere partijen zoals Hersenz, Middin en Sophia Revalidatie.

Yuwa pleit voor uitbreiding van het het aanbod van Fitvak preventiecentra met STARTprogamma's en is graag bereid de opgedane kennis en ervaring te delen.  Dit aanbod is naar ons idee wat inactieven, ouderen en/of chronisch zieken nodig hebben om de stap naar duurzaam bewegen/sporten te kunnen maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website