Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 september 2013 zijn we gestart met project Judo in de Zorg gericht op het activeren van mensen met een verstandelijke beperking. Na onderzoek onder de doelgroep bleek dat het lastig is om deze groep aan het bewegen te krijgen. Door de combinatie van dagbesteding en aanbod van sport ( judo) is een aantal belangrijke drempels om niet te gaan sporten weggenomen. Cliënten kunnen bij het Sportinstituut dagbesteding inkopen. Dagbesteding bestaat uit diverse werkzaamheden voor en rondom het Sportinstituut en wordt afgesloten met sporten. Het aanbod blijkt succesvol te zijn waardoor er een stichting is opgericht waar het dagbestedingsaanbod is ondergebracht. Het project is gestart met één samenwerkingspartners die de belangen behartigd van deze doelgroep. Inmiddels zijn er andere partners aangehaakt die het succes inzien van deze aanpak. Niet alleen zorgt het judo voor actievere en gezondere cliënten, ook ontwikkelen de cliënten zich op persoonlijk vlak. Denk hierbij aan meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Op dit moment sporten 48 cliënten, via dit aanbod, bij het Sportinstituut en aantallen nemen toe.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling om 50 inactieve personen met een verstandelijke beperking wekelijks te laten sporten is met 48 deelnemers net niet bereikt. Het project wordt voortgezet met uitbreiding van samenwerkingspartners waardoor dit aantal snel bereikt gaat worden en naar verwachting zal overtreffen.

 

De combinatie van dagbesteding en sport is doormiddel van dit project succesvol gebleken. Zo succesvol dat gedurende het project ook andere instellingen zich als samenwerkingspartner gemeld hebben. De drempel om te gaan sporten voor mensen met een verstandelijke beperking is door dit project verkleind.

 

Door het succes van het project is de stichting JouTou Sportzorgcentrum Venray opgericht die het aanbod van sport en dagbesteding verder gaat doorontwikkelingen. Inmiddels wordt er gekeken naar een nieuwe locatie met meer capaciteit en mogelijkheden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het sportaanbod binnen de gemeente Venray voor volwassenen met een verstandelijke beperking is minimaal. Vanuit deze doelgroep en de instantie die diensten verleent aan deze doelgroep (zorginstelling Dichterbij) is de vraag gekomen om extra sportaanbod volwassenen met een verstandelijke beperking op te zetten. Op dit moment sport 50% van deze doelgroep niet terwijl juist voor hen sport zeer belangrijk is. Lichamelijk inactiviteit leidt met name bij mensen met een verstandelijke beperking tot vroegtijdig verlies van zelfredzaamheid en zelfstandigheid, tot achteruitgang van kwaliteit van bestaan, tot meer medische consumptie en tot toenemende zorgafhankelijkheid.

 

Om deze redenen is er door Sportinstituut Verhagen in samenwerking met de lokale partner; Zorginstelling Dichterbij het initiatief genomen om de interventie 'Judo in de zorg' op te zetten. Dit initiatief wordt verder ondersteund door Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Noord-Limburg, Huis voor de Sport Limburg en Judo Bond Nederland.

 

Het unieke van dit initiatief is dat het sportaanbod, judo, wordt gecombineerd met de dagbesteding. Hierdoor wordt sport en werken gecombineerd en worden een aantal drempels om niet te sporten weggenomen(geen tijd, vervoer, weinig aanbod).

 

Er wordt een dagdeelprogramma aangeboden. Eerst zullen de cliënten werkzaamheden verrichten bij het Sportinstituut of bij vrijwilligersorganisaties in Venray. Vervolgens wordt er 'Judo in zorg' aangeboden op locatie van het Sportinstituut. Het Sportinstituut draagt zorg voor vervoer van de deelnemers. Het judo aanbod is ook toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking die geen gebruik maken van dagbesteding. Zij kunnen aansluiten bij het sportgedeelte van de dagbesteding.

 

 

Gedurende 40 weken per jaar worden er 10 uren per week judo in de zorg aangeboden door gediplomeerde docenten van het Sportinstituut. Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van de interventie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website