Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorg in Beweging is een interventie met waarde gebleken om mensen in kwetsbare situaties (vanuit of verbonden aan zorgorganisaties) in beweging te krijgen en soms te houden. Mensen met een psychiatrische stoornis was de groep waarop de interventie gericht is. Daarbij is het de motor geweest voor nieuwe verbindingen tussen zorg- en maatschappelijke organisaties.

Continuïteit, energie vanuit derden, enthousiasme en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden gebleken. Het was bijzonder om te ervaren wat bewegen (buiten de gebaande paden) kan betekenen voor mensen met ernstige kwetsbaarheden. Ook bijzonder is te ervaren dat iedereen enthousiast was en is en dat het toch niet lukt om tot continuering te komen.

Het werken met een beweegteam, welzijns-sport-professionals met stagaires, was maatwerk en bewegen op locatie ook mogelijk naast de centraal georganiseerde beweegmomenten. Het maatschappelijk effect is verrassend groter gebleken dan vooraf bedacht: fysieke en sociale ontwikkeling bij kwetsbare mensen, maatschappelijke beeldvorming, samenwerking stimulerend tussen organisaties die wel naast maar niet met elkaar werken, te gebruiken voorbeeld voor de overheid, beelden veranderen binnen de eigen vereniging, unieke ervaringen voor stagaires,

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Het middel sport/bewegen is een goede manier om mensen in kwetsbare situaties te laten participeren.

- Meedoen met voetbal(training) vergroot fysieke en sociale mogelijkheden van (voetbal)mensen in kwetsbare situaties

- Er is een ketensamenwerking ontstaan tussen zorg- en niet-zorgorganisaties waarbij bewegen het verbindend middel was.

- Een grote groep mensen in een kwetsbare situatie (met een afstand tot de bewegings”markt”) is letterlijk en figuurlijk in beweging gekomen.

- De veranderingen in het sociale domein heeft kansen en knelpunten opgeleverd

- Een “trekker” zonder organisatiebelang is helpend bij het realiseren van ketensamenwerking/vorming van een netwerkorganisatie

-

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bewegen is voor iedereen! Kwetsbare mensen uitdagen om in beweging te komen en in beweging houden.

 

In totaal zijn er meer dan 800 mensen van 18 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek, autisme-spectrumstoornis en/of verslavingsproblematiek die cliënt zijn bij één van de zorgorganisaties in en om Wolfheze. Slechta 8% voldoet aan de landelijke beweegnorm (Bron: beweegscan onder cliënten aangesloten zorginstellingen, 2012). Ervaringscijfer vanuit patriciperende zorgorganisaties ligt op ongeveer de helft hiervan. Cliënten buiten de instelling in een gewone omgeving in beweging krijgen is de ontwikkelrichting van de intramurale zorg.

Sven Wodanseck sluit daar op aan en wil in de komende jaren door nieuwe (organistie)verbindingen vernieuwende (bewegings-)activiteiten ontwikkelen in en om Wolfheze. Naast bewegings/gezondheidskansen is het ook een weg voor kwetsbare mensen tot invoegen/participatie in de vereniging.Het sportpark en Wodanseck krijgen daarin een breder maatschappelijk draagvlak.

 

Er wordt gewerkt volgens de Zorg in Beweging-methodiek. De complexiteit van de doelgroep, (chronische) psychiatrie, is groter. De aanpak is gericht op blijvende beweging/participatie. Met de ZiB-methodiek wordt zorg in Wolfheze anders georganiseerd. Doelstelling is dat per 1 september 2015 6% extra cliënten van 18 jaar en ouder voldoen aan de landelijke bewegingsnorm door nieuwe samenwerkingsverbanden. De nieuwe werkwijze wordt na 2 jaar zelfdragend voortgezet waardoor jaarlijks 3% nieuwe cliënten aan de landelijke beweegnorm gaan voldoen om uiteindelijk tot een beweegpercentage van 20% te komen (+12%) en deze vast te houden.

 

Het organisatorische veranderingsproces wordt geborgd middels een projectgroep. Het communicatieplan richt zich op gedragsverandering bij de zorgmedewerker en de cliënt.

De voorbereiding heeft laten zien dat er veel energie en draagvlak is bij alle deelnemende organisaties om deze impuls tot een structureel succes te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website