Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking verbeteren. Personen met een visuele beperking zijn lichamelijk minder actief dan personen zonder deze beperking. Afgelopen jaar zijn 267 personen bereikt, waarbij 98 personen actief sporten. Deze personen zijn verdeeld over 10 activiteiten. Van deze personen was 92% inactief. De judovereniging heeft samen met de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief en Gezond en andere sportaanbieders nieuw laagdrempelig sportaanbod ontwikkelt voor de doelgroep. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met 3 fittnesgroepen, 2 zwemgroepen, 1 studo, 1 judogroep, een wandelgroep en 2 activiteiten (per week) op de dagbesteding. Daarnaast zijn zowel Buurtcoaches als medewerkers van Bartimeus geschoold. We gebruiken de interventie ‘Zo kan het ook!’ die specifiek is ontwikkeld voor het activeren van de doelgroep mensen met een verstandelijk handicap. In het beleid van Bartiméus en nu ook in de praktijk heeft sport en bewegen een duidelijke plek. Bartiméus is hierbij afhankelijk van haar omgeving en omarmt dit initiatief van harte. De succesvolle activiteiten worden structureel aangeboden op de sportaccommodatie van Bartiméus.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Het terugdringen van de inactiviteit bij 250 mensen met een visuele en verstandelijke beperking bij Bartiméus Doorn: Tot nu nu bereikt:

Tot op heden hebben we met de familie dag , sportdag en activiteiten 267 unieke deelnemers bereikt waarbij er ruim 200 inactief waren .

In het 2e jaar hebben we middels een enquete gemeten hoeveel de deelnemers nu o.a. met familie bewegen. Dit is nog een item wat verder opgepakt moet worden . Op de sportdag zijn er wel 118 familieleden bevraagd. Daarvan geeft 78% aan dat ze nu op zondag of doordeweeks gaan wandelen of zwemmen.

2. Het realiseren van 6 extra structurele beweeggroepen waaraan 50 deelnemers uit de doelgroep, die nu nog niet sporten,

We hebben inmiddels 3 fitnessgroepen , 1 studo- 1 judo-, 1 wandel- en 2 zwemgroepen, daarnaast nog structurele 2 activiteiten op de dagbesteding gerealiseerd. In eerste instantie was er vanuit onderzoek behoefte aan het paardrijden, dit is niet gelukt . Toe het zwembad eenmaal klaar was is na goedkeuring van zon mw paardrijden omgezet naar zwemmen. Er zijn nu structureel 2 zwemgroepen, verwachting is dat dit gaat uitbreiden er is nu vanuit Bartimues een zwemteam( badmeesters/juffen samengesteld). Er zijn ideeen om een springgroep op te starten ( luchtkussen. )In totaal nemen er 98 deelnemers wekelijks deel aan de diverse activiteiten. Dus dit is een groot succes. Er is samen met de interventie eigenaar een vitaliteitsplan opgesteld. Daarnaast zijn Buurtsportcoaches en medewerkers van Bartimeus en St Kromme Rijn geschoold in de Sherborne techniek om zo ook het studo en activiteiten op de dagbesteding nog beter te kunnen begeleiden. Er zijn vanuit de sherbourne methode ook speelkaarten ontwikkelt zodat op de dagbesteding er diverse activiteiten kunnen plaatsvinden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bartiméus is specialist in het leven van mensen met een visuele beperking en wil de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking verbeteren. Op het terrein van Bartiméus-Doorn en de omliggende wijkwoningen wonen 320 mensen met een visuele beperking, die tevens een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking hebben. Personen met een visuele beperking zijn lichamelijk minder actief dan personen zonder deze beperking. Naast de positieve effecten op de lichamelijk- en geestelijke gezondheid is bewegen voor deze mensen ook van belang omdat het de persoon in staat stelt om de wereld te ervaren, verder te ontdekken en te begrijpen. Bewegen dient als het ware ter ‘compensatie’ van de visuele beperking. Mensen met een combinatie van een visuele en een ernstige verstandelijke beperking zijn veelal volledig afhankelijk van hun omgeving om te bewegen. Bartiméus heeft geïnvesteerd in faciliteiten zoals de aanleg van een sporthal met fitnessruimte, een therapiezwembad en een beweegtuin Afgelopen jaar zijn 242 personen bereikt, waarbij 76 personen actief sporten. Deze personen zijn verdeeld over 7 activiteiten. Van deze personen was 90% inactief. De judovereniging heeft samen met de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief en Gezond en andere sportaanbieders nieuw laagdrempelig sportaanbod ontwikkelt voor de doelgroep. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met 3 fittnessgroepen een wandelgroep en 2 activiteiten (per week) op de dagbesteding. Daarnaast zijn zowel Buurtcoaches als medewerkers van Bartimeus geschoold. We gebruiken de interventie ‘Zo kan het ook!’ die specifiek is ontwikkeld voor het activeren van de doelgroep mensen met een verstandelijk handicap. In het beleid van Bartiméus en nu ook in de praktijk heeft sport en bewegen een duidelijke plek. Bartiméus is hierbij afhankelijk van haar omgeving en omarmt dit initiatief van harte. De succesvolle activiteiten worden structureel aangeboden op de sportaccommodatie van Bartiméus.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

artiméus wil de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking verbeteren. Personen met een visuele beperking zijn lichamelijk minder actief dan personen zonder deze beperking. Afgelopen jaar zijn 242 personen bereikt, waarbij 76 personen actief sporten. Deze personen zijn verdeeld over 7 activiteiten. Van deze personen was 90% inactief. De judovereniging heeft samen met de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief en Gezond en andere sportaanbieders nieuw laagdrempelig sportaanbod ontwikkelt voor de doelgroep. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met 3 fittnessgroepen een wandelgroep en 2 activiteiten (per week) op de dagbesteding. Daarnaast zijn zowel Buurtcoaches als medewerkers van Bartimeus geschoold. We gebruiken de interventie ‘Zo kan het ook!’ die specifiek is ontwikkeld voor het activeren van de doelgroep mensen met een verstandelijk handicap. In het beleid van Bartiméus en nu ook in de praktijk heeft sport en bewegen een duidelijke plek. Bartiméus is hierbij afhankelijk van haar omgeving en omarmt dit initiatief van harte. De succesvolle activiteiten worden structureel aangeboden op de sportaccommodatie van Bartiméus.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bartiméus is specialist in het leven van mensen met een visuele beperking en wil de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking verbeteren. Op het terrein van Bartiméus-Doorn en de omliggende wijkwoningen wonen 320 mensen met een visuele beperking, die tevens een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking hebben. Personen met een visuele beperking zijn lichamelijk minder actief dan personen zonder deze beperking (Houwen, Hartman, & Visscher, 2009;). Naast de positieve effecten op de lichamelijk- en geestelijke gezondheid is bewegen voor deze mensen ook van belang omdat het de persoon in staat stelt om de wereld te ervaren, verder te ontdekken en te begrijpen. Bewegen dient als het ware ter ‘compensatie’ van de visuele beperking. Mensen met een combinatie van een visuele en een ernstige verstandelijke beperking zijn veelal volledig afhankelijk van hun omgeving om te bewegen. Bartiméus heeft geïnvesteerd in faciliteiten zoals de aanleg van een sporthal met fitnessruimte, een therapiezwembad en een beweegtuin. Het activiteitenaanbod is echter nog zeer beperkt. Sportstichting ‘Samen verder Kromme Rijn’ (judovereniging) verzorgt al jaren judo voor mensen met een verstandelijke beperking in de omgeving van Doorn zoals in de gemeenten Zeist, Bunnik en dijk. De judovereniging wil samen met de buurtsportcoach van Heuvelrug Sportief en Gezond en een aantal andere sportaanbieders nieuw laagdrempelig sportaanbod ontwikkelen voor de doelgroep op het terrein van Bartiméus. Het in beweging krijgen en daarmee 'empoweren' van de doelgroep vraagt om het opzetten van structurele beweeggroepen. Het doel is om 50 mensen uit de doelgroep, die nu nog niet sporten en/of bewegen, wekelijks deel te laten nemen aan het nieuw op te zetten sportaanbod.

We gebruiken de interventie ‘Zo kan het ook!’ die specifiek is ontwikkeld voor het activeren van de doelgroep mensen met een verstandelijk handicap. In het beleid van Bartiméus heeft sport en bewegen een duidelijke plek maar in de praktijk moet dit nog gestalte krijgen. Bartiméus is hierbij afhankelijk van haar omgeving en omarmt dit initiatief mede daarom van harte.

Om de doelgroep/bewoners van Bartiméus-Doorn in beweging te krijgen gaan de begeleiders en bewegingsagogen van Bartiméus afspraken maken met de bewoners. Op basis van de behoeftes van de bewoners worden er samen met de sportaanbieders extra sportactiviteiten, eerst in de vorm van clinics en later structureel, opgezet. Uit de behoeftepeiling onder bewoners bleek interesse te zijn voor (rolstoel)wandelen, zwemmen, judo, bewegen op het luchtkussen, schommelen, fitness, paardrijden en bewegen op muziek. De sportactiviteiten worden deels in het weekend gestart zodat bewoners samen met familie kunnen sporten. De succesvolle activiteiten zullen structureel aangeboden wordn op de vernieuwde sportaccommodatie van Bartiméus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website