Projectomschrijving

Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking verbeteren. Personen met een visuele beperking zijn lichamelijk minder actief dan personen zonder deze beperking. Afgelopen jaar zijn 267 personen bereikt, waarbij 98 personen actief sporten. Deze personen zijn verdeeld over 10 activiteiten. Van deze personen was 92% inactief. De judovereniging heeft samen met de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief en Gezond en andere sportaanbieders nieuw laagdrempelig sportaanbod ontwikkelt voor de doelgroep. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met 3 fittnesgroepen, 2 zwemgroepen, 1 studo, 1 judogroep, een wandelgroep en 2 activiteiten (per week) op de dagbesteding. Daarnaast zijn zowel Buurtcoaches als medewerkers van Bartimeus geschoold. We gebruiken de interventie ‘Zo kan het ook!’ die specifiek is ontwikkeld voor het activeren van de doelgroep mensen met een verstandelijk handicap. In het beleid van Bartiméus en nu ook in de praktijk heeft sport en bewegen een duidelijke plek. Bartiméus is hierbij afhankelijk van haar omgeving en omarmt dit initiatief van harte. De succesvolle activiteiten worden structureel aangeboden op de sportaccommodatie van Bartiméus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website