Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel er enige tijd nodig was om draagvlak te creëren voor het project Zo kan het ook! in Uithuizen, kijken we terug op een geslaagd project. Tijdens het project zijn belangrijke (blijvende) verbindingen gelegd: zorginstellingen weten elkaar te vinden maar sportverenigingen, met zowel regulier als aangepast aanbod, weten ook de zorginstelling te vinden en vice versa. Als gevolg van deze verbindingen is er verschillend sportaanbod gecreëerd / onderhouden tijdens de projectperiode: oefeningen in warm water door De Brug Noord-Groningen, Jeu de boules op dagbesteding Engersma, tweemaandelijks voetbalaanbod van Noordpool UFC en sport- en spelgroepen door een bewegingsagoog op de zorglocatie. Tijdens het project was er veel aandacht voor bewegen, maar ook voeding en ‘motivatie’ kreeg de nodige aandacht. Zo hebben er verschillende workshops voor zowel cliënten als hun begeleiders plaatsgevonden. Die allen bijdragen aan het gezonde beleid waar iedere zorglocatie nu mee bezig is, is vorm te geven. Ondersteuning hierbij vindt plaats door de aangestelde beweginsagoog- en gewicht consulent, die is aangesteld door NOVO Uithuizen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de projectperiode:

 

- Hebben zorglocaties onderling, maar ook de sportverenigingen de zorglocaties weten te vinden. Ze kennen de juiste contactpersonen en weten wat één ieder voor elkaar kan betekenen. Deze verbindingen blijven ook bestaan na de projectperiode.

 

-Hebben zorglocaties het belang van een gezonde leefstijl ervaren en daardoor ingezien. Onder andere waren de resultaten van de fittest heel erg schokkend wat een 'cue-to-action' was voor vele zorgbegeleiders.

 

-Is er een begin gemaakt met een gezond beleid op de zorglocatie. Dit beleid is op iedere locatie afzonderlijk opgesteld. Door inspraak van de zorgbegeleiders hopen we de motivatie en betrokkenheid zo groot mogelijk te krijgen en te houden.

 

-Heeft er een mooie 'proef' voor de beweegactiviteiten plaatsgevonden. Hierin heeft het zorgposthoofd (degene die over het geld gaat) gezien wat voor positieve uitwerkingen bewegen geeft en heeft besloten dit jaarlijks op de begroting terug te laten komen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inmiddels is de interventie Zo kan het Ook! een jaar van start in Noord-Groningen. Na een moeizame start staan de neuzen van de verschillende samenwerkingspartners inmiddels allemaal dezelfde kant op. Het besef is ontstaan dat we met elkaar werken aan een gezonde leefstijl voor de cliënten van de verschillende zorglocaties. Met als uiteindelijke doel dat bewegen en een gezonde leefstijl aan het eind van de projectperiode van twee jaar onderdeel is van het zorgplan van elke individuele cliënt, middels een persoonlijk beweegplan. Daarnaast is bewegen en gezonde leefstijl dan onderdeel van het jaarplan van de locatie en daarmee structureel gespreksonderwerp op de locatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elke zorglocatie heeft een aandachtsfunctionaris gezonde leefstijl, deze functionarissen zijn de contactpersonen als het gaat om (het stimuleren van) een gezonde leefstijl.

Belangrijkste resultaat is dat er eindelijk een besef is ontstaan bij de aandacht functionarissen om ook daadwerkelijk in actie te komen en activiteiten/workshops te organiseren. Dit kostte meer tijd dan van ter voren was verwacht. De samenwerking tussen de zorglocaties was er voorafgaand aan dit project niet. Dagbesteding organiseerde wel eens activiteiten, maar dan wist de woonlocatie er bijvoorbeeld niks vanaf. Door de overlegmomenten met elkaar te benutten en met elkaar te praten, waren de verschillende partijen van elkaar op de hoogte en wisten ze wat er gebeurde. Helaas is er het afgelopen jaar weinig georganiseerd op cliëntniveau, maar is er hard gewerkt aan de bewustwording van de aandacht functionarissen. Vanaf nu kunnen we meer de stap zetten richting het organiseren van activiteiten op cliëntniveau.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sport- en beweegdeelname van mensen met een verstandelijke beperking blijft achter ten opzichte van die van mensen zonder een verstandelijke beperking. Dit is ook het geval in de provincie Groningen en specifiek in de gemeente Eemsmond. De woon- en dagbestedingslocaties van zorgorganisatie NOVO slaan samen met de projectpartner De Brug regio Noord Groningen, gemeente Eemsmond en Huis voor de Sport Groningen slaan de handen ineen om de sport- en beweegdeelname onder hun cliënten te vergroten. Hiervoor gebruiken we de interventie Zo kan het Ook! van de Stichting Onbeperkt Sportief. Middels Zo kan het Ook! zetten we in op structurele gedragsverandering. Niet alleen bij cliënten, maar juist ook bij hun omgeving, de begeleiders, vrijwilligers en hun sociale netwerk. Het programma ondersteunt de zorgorganisatie bij het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van structureel beleid op het gebied van bewegen en sporten en een gezonde leefstijl. Bewegen en een gezonde leefstijl is aan het eind van de projectperiode van twee jaar onderdeel van het zorgplan van elke individuele cliënt, middels een persoonlijk beweegplan. Daarnaast is bewegen en gezonde leefstijl dan onderdeel van het jaarplan van de locatie en daarmee structureel gespreksonderwerp op de locatie. Met verschillende aanvullende activiteiten informeren we cliënten, begeleiders en vrijwilligers over het belang van bewegen, de sportmogelijkheden in de omgeving en ook over een gezonde leefstijl. Tijdens de projectperiode vindt uitwisseling plaats van kennis, kunde en ervaring tussen de verschillende partijen. Tussen de partijen ontstaat een blijvende samenwerking met korte lijnen in communicatie. Gedurende het project is er constante aandacht voor de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website