Projectomschrijving

Holle Mare wil samen met Sportstichting Je eigen Pad met behulp van de interventie Zeker Bewegen (veilig vallen, opstaan en doorgaan), ouderen van 65 jaar en ouder in beweging krijgen. Specifiek inactieve ouderen. Zij zijn echter heel moeilijk bereikbaar. hier zetten we huisartsen, fysio en Welzijncoach ouderen voor in om door te verwijzen. Door middel van een cursus Zeker Bewegen wordt er door de ouderen kennis gemaakt met bewegen (preventie zolang het kan, veilig leren vallen voor als het moet). Vaak ervaren ouderen door dit bewegen dat er meer mogelijk is dan verwacht. In de vervolgcursus wordt er kennis gemaakt met verschillende vormen van bewegen. Regulier, bestaand sportaanbod of nieuw sportaanbod wat gecreërd kan worden met behulp van de Sportimpuls. Te denken valt aan Sportieve Geheugentraining, Boccia, Reactie gym, Rollatordans, etc.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website