Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van dit voetbal project was om:

- een zaalvoetbalcompetitie op te zetten voor leerlingen (doelgroep 12-16 jaar) van het voortgezet onderwijs in Vlaardingen.

- stageplekken te creëren ter invulling voor maatschappelijke stages

- een structurele binding van de jeugd met de voetbalvereniging Victoria ‘04 te bewerkstelligen

- bovenstaande binnen 2 jaar gerealiseerd te krijgen

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De periferie is in totaliteit georganiseerd en afgerond om een zaalvoetbal competitie op te zetten. Er zijn afspraken gemaakt met faciliteiten (sporthal) m.b.t. speeltijden en zaalhuur.

De wedstrijdkleding voor de jeugd is aangeschaft gebaseerd op de eerste inschatting van de mogelijke aanwas.

De begeleiding tijdens de competitie/speeltijden is geregeld.

De competitie en wedstrijd opzet is gecreëerd.

Alle randvoorwaarden om zaalvoetbal in competitie te spelen zijn geregeld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vlaardingen kent een grote allochtone populatie. In de Westwijk wonen veel mensen met een allochtone achtergrond. 47% van de leerlingen van het VO heeft een niet-Nederlandse etniciteit. De sportdeelname onder deze jongeren is aanzienlijk lager dan van autochtone jeugd. (47% tegen 63%)

Voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar is in de Westwijk behoefte aan meer gestructureerde activiteiten kort bij huis. Maar liefst 16% van de jongeren wil kennis maken met voetbal. Dit is onder meer gebleken uit een enkele jaren geleden gehouden jongerenpanel in de Westwijk.

Voetbalvereniging Victoria ’04 is bij de Westwijk gesitueerd maar tussen de vereniging en de wijk ligt de A20 die een fysieke barrière vormt tussen de wijk en het sportcomplex.

Met zaalvoetbal in de sporthallen in de Westwijk kan de vereniging samen met de scholen voor het voortgezet onderwijs gestructureerd sportaanbod in de wijk ontwikkelen, gericht op deze jeugd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website