Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Opzetten van zaalvoetbal competities voor de jeugd uit de wijken Bloemendaal, Plaswijck en via middelbare scholen. Dit zowel voor jongens als voor meiden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het najaar van 2015 alsmede in het voor- en najaar van 2016 zijn er eerst clinics gehouden voor zowel jongen en meiden. Daarop volgend zijn er drie competitie rondes gehouden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aanbieden van opleidingsmogelijkheden tot zaalvoetbal aan jongeren uit geselecteerde wijken van Gouda. Tevens zal werving geschieden via diverse middelbare scholen. Dit om de jongeren aan het bewegen te houden dan wel weer in beweging te krijgen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de toenmalige projectleider zijn er diverse contacten gelegd tussen enerzijds jeugd- en jongerenwerkers in diverse wijken in Gouda en leraren lichamelijke opvoeding van diverse middelbare scholen in Gouda. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van een zaalvoetbal toernooi op 21 december jl. Dit toernooi is georganiseerd door het gemeentelijk sportbedrijf in samenwerking met GZV Watergras. Watergras heeft hier clinics verzorgd en actief geworven voor de zaalvoetbalacademie

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze zaalvoetbalvereniging GZV Watergras streeft er naar om binnen de vereniging plaats te maken voor alle denkbare doelgroepen. Iedereen is welkom. De peilers hiervoor vinden hun oorsprong in het feit dat GZV Watergras het bewegingsaanbod is gericht op maatschappelijk perspectief. Met de komst van de nieuwe accommodatie wil GZV Watergras zich naast het reguliere aanbod richten op de problematiek van de omliggende wijken Bloemendaal en Plaswijck. Deze wat oudere wijken vertegenwoordigen ca. 30% van de Goudse bevolking. Uit de gegevens blijkt (bron: Buurtscans Sportservice Zuid Holland 22-01-2013) dat naast het achterblijven van de sportdeelname door jeugd van 12 tot 18 jaar eigenlijk ook dat deze jeugd weinig voldoet aan de Nederlandse Norm gezond bewegen (slechts 18%).

GZV Watergras wil haar vereniging, planvorming en nieuwe multifunctionele accommodatie (zaalvoetbalacademie) inzetten om de doelgroep 12 tot 18 jarigen.

Interactieve plannen zijn er om deze doelgroep kennis te laten maken met opbouwende disciplines binnen het zaalvoetbal.

In het aanbod zijn verschillende elementen te beleven. Naast participeren krijgen zij ook te maken met cliniqs, trainingen, wedstrijden en toernooien. Op deze basis zal middels dit sportaanbod de talentontwikkeling sterk bevorderd worden. Ook de borging van het aanbod krijgt op deze manier goed gestalte. Uiteindelijk is het streven van GZV Watergras om met deze opzet zich open te stellen voor geheel Gouda.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website