Projectomschrijving

Gezien de geringe sportparticipatie van de jeugd uit de stadsdelen Gestel en Woensel (Eindhoven), welke voornamelijk te wijten is aan de economische situatie van de gezinnen, wenst FCG Eindhoven middels een zaalvoetbalacademie te voorzien in de sportbehoefte van deze jeugd. Deze stadsdelen liggen onder het landelijke gemiddelde wat betreft sociaal economische status en lidmaatschap aan een sportvereniging. Een lager sociaal economische status is een belangrijke peiler voor deelname aan laagdrempelig sportaanbod, omdat deze kinderen minder financiële mogelijkheden hebben om deel te nemen aan sporten in verenigingsverband.

FCG Eindhoven richt zich op de bovenbouw van de basisschool en jongeren uit het voortgezet onderwijs. De doelstelling is dat de zaalvoetbalacademie vanaf september 2013 kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar mogelijkheden biedt voor een leuke vorm van lichaamsbeweging en deze tegelijkertijd de beginselen en technieken binnen het zaalvoetbal leert.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website