Projectomschrijving

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidstoestand in de Schilderswijk achter loopt met die in andere wijken. (Chronische) aandoeningen als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, COPD en depressie komen vaker voor. BCS Health Center gaat samen met de zorgprofessionals van gezondheidscentrum Health Care Suliman vrouwen uit de wijk helpen aan een betere leefstijl. Middels het aanbieden van een gecombineerde leefstijlinterventie worden vrouwen gemotiveerd en gericht begeleid naar duurzaam sporten. Het interventieprogramma Beweegkuur zal als tool worden ingezet, eventueel aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep. Dit is niet uitsluitend bedoeld voor mensen met een gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico, maar voor alle vrouwelijke wijkbewoners die aan bovengenoemde aandoeningen lijden of er vanwege sociaal, cultureel of maatschappelijke problemen een inactieve levensstijl erop na houden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website