Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Dynamisch Delfshaven wil dat bewoners dicht bij huis en tegen een lage prijs kunnen sporten en bewegen. Juist in een achterstandswijk zoals Spangen met lage scores op de Sociale Index en SES zijn lage kosten en een korte reistijd belangrijke pullfactoren om bewoners te activeren. Daarom wordt de Wijksportclub Spangen opgericht. Een totaal sport- en beweegaanbod onder een eenduidige en herkenbare noemer.

 

De Wijksportclub Spangen is voor de jeugd en jongeren de vervanger van Sport & Activity City Delfshaven. Dit lokale buurtsport- en beweegprogramma verdwijnt in 2014. De integrale aanpak en het netwerk dat met Sport & Activity City Delfshaven is opgebouwd, blijft behouden door de Wijksportclub Spangen. De kracht van de Wijksportclub Spangen is namelijk het integrale samenwerkingsverband tussen alle sociaal-maatschappelijk partners in de wijk: van de eerstelijnszorg, onderwijs, welzijnsorganisaties, zelforganisaties tot sportverenigingen. De wijksportclub zal stap voor stap groeien naar een breed programma en een centrale (sport)ontmoetingsplek in de wijk.

 

De basis van de Wijksportclub Spangen is de interventie de ‘Sportclub als Buurthuis van de Toekomst’. Uit de wijkscan voor Spangen blijkt namelijk dat het sport- en beweegaanbod onvoldoende aansluit op de wensen van alle bewoners. De grootste behoefte bestaat uit een laagdrempelig en een divers sportaanbod. Door het wegvallen van Sport en Activity Delfshaven verdwijnt de integrale aanpak en alle huidige laagdrempelige activiteiten. Deze interventie is daarom een uitstekende vervanging.

Op basis van de sociaaleconomische kenmerken van de wijk is de ‘Sportclub als Buurthuis van de Toekomst’ ook de juiste interventie.

Gezien de problematiek in de wijk breidt de Wijksportclub de aanvraag uit met de interventies ‘Beweegkuur’ en ‘Kies je aangepaste sport’.

 

Na twee jaar wordt de regie overgenomen door de buurtsportcoach waardoor de Wijksportclub Spangen gewaarborgd is voor de toekomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website