Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen twee jaar heeft Wandelfit plaatsgevonden in Alphen aan den Rijn. Atletiekvereniging AAV’36 heeft hiervoor drie trainers opgeleid die de activiteit hebben begeleid. In totaal hebben 130 deelnemers verdeeld over 8 startgroepen zich aangesloten bij het programma waarbij deelnemers op een laagdrempelige manier gezamenlijk in beweging zijn gekomen. Onder leiding van een gediplomeerde trainer, buurtsportcoach en vrijwilliger heeft elke deelnemer op zijn/haar eigen niveau deel kunnen nemen aan de wandelactiviteiten. Elke startperiode is begonnen met een fysieke test waarbij deelnemers een bepaalde afstand afleggen in 6 minuten tijd. De fysieke testen zijn verzorgd door de betrokken fysiotherapiepraktijken welke een samenwerking hebben met de SAF. Deelnemers zijn hierdoor ook op de hoogte gebracht van eventuele fysieke klachten en dat zij snel en direct terecht kunnen bij één van de fysio’s. Uiteindelijk heeft 39% van de deelnemers zich aangesloten bij de vereniging om de beweegactiviteit voort te zetten. De activiteit Wandelfit is opgenomen als aanbod in de vereniging wat betekent dat de activiteit doorgezet wordt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen twee jaar heeft Wandelfit plaatsgevonden in Alphen aan den Rijn. Atletiekvereniging AAV’36 heeft hiervoor drie trainers opgeleid die de activiteit hebben begeleid. In totaal hebben 130 deelnemers verdeeld over 8 startgroepen zich aangesloten bij het programma waarbij deelnemers op een laagdrempelige manier gezamenlijk in beweging zijn gekomen. Onder leiding van een gediplomeerde trainer, buurtsportcoach en vrijwilliger heeft elke deelnemer op zijn/haar eigen niveau deel kunnen nemen aan de wandelactiviteiten. Elke startperiode is begonnen met een fysieke test waarbij deelnemers een bepaalde afstand afleggen in 6 minuten tijd. De fysieke testen zijn verzorgd door de betrokken fysiotherapiepraktijken welke een samenwerking hebben met de SAF. Deelnemers zijn hierdoor ook op de hoogte gebracht van eventuele fysieke klachten en dat zij snel en direct terecht kunnen bij één van de fysio’s. Uiteindelijk heeft 39% van de deelnemers zich aangesloten bij de vereniging om de beweegactiviteit voort te zetten. De activiteit Wandelfit is opgenomen als aanbod in de vereniging wat betekent dat de activiteit doorgezet wordt.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

AAV'36 is in samenwerking met huisartsen en fysiotherapeuten WandelFit gestart. WandelFit is opgezet voor mensen met een chronische kwetsuur en betreft wandelen op een laagdrempelig niveau.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

-) in totaal hebben 64 wandelaars deelgenomen aan 4 groepen, die elk 2x per week anderhalf uur wandelen (beweegnorm wordt hiermee behaald). Voor de totale Sportimpuls periode zijn er 8 groepen gepland. Voorafgaand aan elk traject is een informatie moment georganiseerd voor de deelnemers.

-) momenteel worden 2 WandelFit trainer opgeleid en zijn er gesprekken met 3 personen die de opleiding tot WandelFit begeleider kunnen volgen. In totaal moeten er tijdens de Sportimpuls periode 6 WandelFit trainers en 6 WandelFit begeleiders worden opgeleid.

-) WandelFit is geïmplementeerd in het aanbod van de vereniging. Momenteel heeft de vereniging 16 nieuwe leden dankzij de WandelFit activiteiten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

WIE

Voor u ligt de subsidieaanvraag WandelFit Alphen aan den Rijn. In deze aanvraag krijgt u een beeld van de wijze waarop de Alphense atletiekvereniging AAV’36 samen met lokale partijen uit de eerstelijn, sport en het sociale domein wandelaanbod gaat verzorgen voor laagbelastbare, inactieve inwoners in hoofdzakelijk de kern Centrum van Alphen aan den Rijn.

 

WAT

Er is beschermd aanbod en er is regulier aanbod in de gemeente, maar iets daartussen dat aansluit bij de draagkracht, in de breedste zin des woord, van de doelgroep ontbreekt, waardoor laagbelastbaren tussen wal en schip belanden en in de zorg blijven hangen (draaideur-zorg). Zowel uit onderzoek onder de doelgroep, als onder zorgprofessionals is gebleken dat er behoefte is aan laagdrempelig wandelen. De interventie WandelFit is derhalve de perfecte interventie in deze casus.

 

HOE

De WandelFit aanpak, toegesneden op de lokale populatie en partners, omvat de volgende 5 onderdelen:

1. Specifieke beweegactiviteiten: gedurende 3 maanden 2x per week wandelen onder begeleiding van een WandelFit trainer/begeleider

2. Sociale component: gezamenlijk wat nuttigen achteraf, gezamenlijk deelnemen aan evenementen en evt. in kleine groepjes zelfstandig gaan wandelen.

3. Resultaten en verbetering tastbaar maken door metingen/fittesten obv een fysiotherapeut uit de projectgroep.

4. Communicatie tussen zorg-sport-sociaal over het programma en de deelnemers bevorderen teneinde dit over de hele linie te verbeteren.

5. Doorstroming: na elke evaluatie kan men mede op basis van de testresultaten kiezen voor doorstroming naar een reguliere groep Sportief Wandelen van AAV’36 of naar ander aanbod. Reeds bestaand, dan wel nog naar behoefte en met ondersteuning van de buurtsportcoaches te ontwikkelen door een van de andere sportverenigingen die als partner deelneemt aan dit project.

 

WAAR

De activiteiten vinden plaats op er rond de baan van atletiekvereniging AAV’36, gelegen aan de rand van de kern Centrum in het recreatiegebied Zegersloot.

 

WANNEER

Wij hopen vanuit zorg en sport van harte deze Sportimpuls per 1 november 2016 uit te mogen voeren. Het project loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2018. De interventie wordt in die periode zodanig geborgd, dat deze daarna voort bestaat. Aanbod, kennis, samenwerking en deelname worden bestendigd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website