Projectomschrijving

Het doel van Walking Football Roermond is het vergoten van de sportparticipatie bij senioren om zo een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl en het vergroten van het sociaal netwerk. Onder de doelgroep vallen senioren in de leeftijd van 60 jaar en ouder uit Roermond. Na de opstartfase van 2 jaar is er een zelfstandig structureel aanbod Roermond breed.

De opstartfase is opgedeeld in 4 cyclussen van elk 20 weken. Na afloop wordt er geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zorgen voor kwaliteitsverbetering en continuering van het project.

Iedere week is er een trainingsochtend die wordt gestart met koffie. Daarnaast wordt er, naast het actieve deel, ook gewerkt aan de bevordering van de sociale contacten d.m.v. themabijeenkomsten.

Bij de eerste training wordt er een 0-meting gedaan door deskundige fysiotherapeuten. Vervolgens wordt er bij de laatste training een 1-meting gedaan. De resultaten worden teruggekoppeld naar de deelnemers en dragen bij aan structurele deelname.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website