Projectomschrijving

Walking football in Mierlo Hout is een initiatief van RKSV Mierlo Hout. Ons doel is om senioren duurzaam in beweging te krijgen op en rond ons sportpark. Hiervoor gaan wij de interventie walking football inzetten. Naast walking football gaan wij in samenwerking met diverse andere partijen in onze wijk ook andere beweegactiviteiten organiseren om zodoende de senioren structureel in beweging te krijgen en te houden.

Veel senioren in onze wijk kampen met overgewicht en gezondheidsproblemen, blijven achter op het gebied van bewegen en geven aan zich eenzaam te voelen. Met dit plan willen wij graag onze bijdrage leveren om de 60+ers in en rond onze wijk weer in beweging te krijgen. Door een breed aanbod en actief aandacht te besteden aan versterken van de sociale cohesie stimuleren wij ook de zelfredzaamheid van de senioren. Dit plan biedt een uitgelezen kans om alle betrokkenen te laten zien hoe belangrijk samenwerking is en hoe je senioren structureel in beweging krijgt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website