Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lady’s Sport is het bewijs dat als we luisteren naar de wensen van onze doelgroepen, we met goede bemiddeling en de juiste middelen nog effectiever en efficiënter kunnen worden.

Lady’s Sport is tot stand gekomen doordat er een vraag vanuit de lokale gemeenschap kwam van vrouwen die wilden sporten met andere vrouwen onder begeleiding van een vrouwelijke instructrice. De doelgroep was een groep vrouwen met bepaalde gezondheidskwesties. Vrouwen met jonge schoolgaande kinderen, die het vanwege financiële of persoonlijke redenen niet kunnen opbrengen lid te worden van een sportschool. Vrouwen die het lastig of ongemakkelijk vinden om buiten te sporten of in een gemengd team te sporten. Vrouwen die liever alleen met andere vrouwen zouden willen sporten.

Twee lokale vrouwen namen het initiatief om contact te leggen met de lokale gemeente om onderzoek te laten doen naar het aantal vrouwen dat geïnteresseerd zou zijn in sportactiviteiten alleen voor vrouwen.

Michiel van Zanten was ons aanspreekpunt bij Gorinchem Beweegt. Wij mogen de rol die Gorinchem Beweegt heeft gespeeld bij het bemiddelen en het informatieproces zeker niet onderschatten. Zij zijn de penvoerder en coördineren diverse sport- en cultuuractiviteiten in Gorinchem. Ze ondersteunen, informeren en leggen de fundering om te netwerken en samen te gaan werken. Michiel nam contact op met Louise Fynes (Fynesfitness), degene die Lady’s Sport zou gaan opstarten. Het begin was er…..

Het resultaat was dat de eerste lessen van Lady’s Sport in 2013 werden gehouden en het was een groot succes! Met de hulp en begeleiding van Michiel van Zanten kreeg Lady’s Sport in september 2013 de “Sport Impulse” voor 2 jaar.

Lady’s Sport blijft groeien en biedt een selectie van gezondheid- en fitnesslessen aan, met ondersteuning van Gorinchem Beweegt, De Gezonde Regio, lokale huisartsen, Fysio, Lichtebeweging en natuurlijk onze eigen leden, dat zijn onze beste ambassadeurs.

In februari 2014 werd Lady’s Sport, in hun eerste jaar, genomineerd voor “Sport initiatief van het jaar” van de gemeente Gorinchem.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sport impuls gaf vrouwen sport Gorinchem de impuls die we nodig hadden om onze doelgroep te bereiken. Ons doel was om 80 vrouwen te bereiken tijdens ons 2-jarig project. Dit doel hebben wij in het eerste jaar al bereikt. We hebben in 2 jaar tijd meer dan 150 vrouwen bereikt. In het 1e jaar zijn we begonnen met 3 uur sportlessen per week. In het tweede jaar was dit al 5 uur per week en nu in ons derde jaar is met onze borging inmiddels 13 uur per week.

 

Het project is zo succesvol dankzij het constant aanwezig zijn van de projectleider bij network meetings, het contact met de plaatselijke groepen, zorginstellingen, huisartsen, fysiopraktijken, bedrijven network bijeenkomsten en de gemeente. Dankzij onze positieve netwerkgroep hebben wij een sterke inbreng/aanwezigheid in onze gemeenschap. Wij leiden ons project als een zakelijk belang en moedigen onze leden aan om de lessen hun eigendom te maken, zij zijn de beste ambassadeurs. Wij hebben ervoor gezorgd dat onze instructeurs goed zijn opgeleid en we hebben diverse specialisten in ons team.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naar aanleiding van een uitgesproken behoefte uit de wijk gaan vereniging Fynesfitness en Gorinchem Beweegt het interventieprogramma vrouwensport starten. De vereniging is penvoerder en coördineert het project. Louise Fynes Craig is uitvoerder en is verantwoordelijk voor de lessen.

 

Er wordt begonnen met drie groepen op verschillende momenten met als uitgangspunt de intentie om na twee jaar uit te breiden met twee extra lessen zodat de lessen structureel ingezet kunnen worden. De lessen zijn voor vrouwen die graag sporten met andere vrouwen. De lessen worden gestart in drie aandachtswijken. Door de prijs laag te houden en er een samenwerking is met de RSD, komen vrouwen met een Lage Sociaal Economische Status(SES) uit hun sportief en sociaal isolement waardoor ze aan hun fysieke en mentale gezondheid kunnen werken.

 

Vanuit de Marokkaanse en Turkse vrouwen zijn er twee vrouwen die als woordvoerders fungeren. Zij hebben de behoefte uitgesproken en zullen tijdens het gehele proces de belangen van de doelgroep behartigen. Uit de buurtscans is ook gebleken dat deze doelgroep ruim vertegenwoordigd is.

Het doel is om een doelgroep de kans te geven te sporten waar dat tot op heden door geloofsovertuiging of tekort aan financiële middelen nog niet mogelijk was. Het aanbod sluit aan bij de behoefte aangezien alleen vrouwen kunnen deelnemen en de kosten laag worden gehouden.

Het aanbod wordt uitgevoerd in accommodaties verspreid over de wijken waar de behoefte vandaan komt.

 

Door middel van een sterk communicatieplan en mond op mond reclame door de vrouwen, zal de doelgroep worden bereikt. De professionele instructrice waarborgt de kwaliteit van de lessen. Daarnaast zijn er sterke samenwerkingpartners zoals de Turkse en Marokkaanse moskee, de RSD, Homestart, het Bouwmanhuis, Gorinchem Beweegt en De Gezonde Regio zodat de interventie binnen Gorinchem een groot draagvlak heeft. Hierdoor wordt er een structurele en geborgde activiteit opgezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website