Projectomschrijving

Sportdorp Eijsden: Met de interventie sportdorp zijn nieuwe beweegactiviteiten opgestart, samenwerkingsverbanden ontstaan tussen diverse partijen en zijn meer mensen structureel gaan bewegen. We zijn gestart met het houden van een behoeftepeiling, waarna we een beweegmarkt hebben georganiseerd. Hier werd een breed aanbod op het gebied van bewegen en gezondheid gepresenteerd. Het animo onder de verenigingen in Eijsden was hiervoor minder groot. Er waren meer professionele en commerciële aanbieders. De samenwerking met hen tijdens het project verliep goed. Er zijn diverse nieuwe beweeggroepen gestart, sportief  wandelen, zwemmen, fitness, line dance, etc. Om het beweegaanbod beter inzichtelijk te maken is een website ontwikkeld, speciaal gericht op bewegen en gezondheid. Deze website is ook een platform voor de beweegaanbieders. Daarnaast is een beweegpas voor volwassenen ontwikkeld, er kan 10 keer gratis kennis gemaakt worden met verschillende beweegvormen. Vanuit sportdorp Eijsden is ook een subsidie sportdorp Margraten aangevraagd en toegewezen. Hiermee kan het project sportdorp verder uitgroeien en wordt de samenwerking met de verenigingen in Margraten versterkt. De resultaten zijn goed, er zijn meer dan 1600 mensen gaan bewegen. Veel van de activiteiten en de deelnemers zijn na de subsidieperiode structureel geworden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website