Projectomschrijving

In Wijdemeren wonen veel ouderen met gezondheidsachterstanden, waaronder chronische aandoeningen, eenzaamheid en matig tot ernstig overgewicht. De projectgroep wil de GALM-aanpak inzetten om, door middel van gevarieerd laagdrempelig beweegaanbod dicht bij huis, de leefwereld van de ouderen te verrijken. Het project ‘Vitaal Wijdemeren’ richt zich op kwetsbare ouderen van 67 t/m 75 jaar. Door een passend aanbod te creëren, in te spelen op de behoefte van deze kwetsbare doelgroep en samen te werken met verschillende lokale organisaties, wordt een impuls gegeven aan sport- en beweegdeelname van ouderen in Wijdemeren. Uit onderzoek in de gemeente is gebleken dat plezier en ontmoeting belangrijke redenen zijn om te (gaan) bewegen. Bij de indeling van de beweeggroepen wordt rekening gehouden met de leeftijd en fysieke gesteldheid van de deelnemer. Aan de hand van een Fittest worden de deelnemers doorverwezen naar passend aanbod in de buurt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website