Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vitaal Nieuw Den Helder is een interventie waarbij inactieve ouderen in beweging komen. De doelgroep 65-75 jaar wordt persoonlijk aangeschreven om deel te nemen aan een fitheidstest. Na de test worden de resultaten met de deelnemer doorgesproken en kunnen deelnemers zich inschrijven voor specifieke beweegactiviteiten. De nadruk ligt op plezier en veelzijdig bewegen. Er wordt een beweegtuin gerealiseerd bij woonzorgcentrum Den Koogh. Hier gaan fysiotherapeuten en bewegingsagogen activiteiten organiseren voor minder validen, revaliderenden en psychogeriatrische bewoners. De nieuwe beweeggroepen gaan ook gebruik maken van de beweegtuin.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn ruim 1600 personen per post benaderd om aan de fitheidstest mee te doen. Mensen die niet reageerden zijn door benadermedewerkers aan huis bezocht Aan de eerste fitheidstest deden 84 personen mee. Daarvan zijn maar liefst 65 personen direct doorgestroomd naar het nieuwe beweegaanbod.

Er zijn vijf verschillende beweeggroepen gestart: drie Vitaal en Fit- groepen, één groep aquafit en één groep rollatorgym. Voor de activiteit valpreventie was geen animo. Alles bij elkaar tellen alle beweeggroepen nu 86 ouderen. En: dit zijn nu structurele beweeggroepen.

STUKJE OVER RESULTATEN VAN DE BEWEEGTUIN....INPUT LINDA EN KIRSHA VAN DEN KOOGH

Evaluatie: de projectgroep komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Hierin zijn alle betrokken organisaties vertegenwoordigd. Hierdoor is continue sturing gewaarborgd. En doordat een GALM docent ook in de projectgroep zit, hoor je terug hoe de beweeggroep acteert.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vitaal Nieuw Den Helder is een interventie waarbij inactieve ouderen in beweging komen.

De doelgroep 65-75 jaar wordt persoonlijk aangeschreven om deel te nemen aan een fitheidstest. Na de test worden de resultaten met de deelnemer doorgesproken en kunnen deelnemers zich inschrijven voor specifieke beweegactiviteiten. De nadruk ligt op plezier en veelzijdig bewegen.

Er wordt een beweegtuin gerealiseerd bij woonzorgcentrum Den Koogh. Hier gaan fysiotherapeuten en bewegingsagogen activiteiten organiseren voor minder validen, revaliderenden en psychogeriatrische bewoners.

De nieuwe beweeggroepen gaan ook gebruik maken van de beweegtuin.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijna 1600 mensen in de doelgroep 65-75 jaar in de wijk Nieuw Den Helder zijn persoonlijk uitgenodigd voor de fitheidstest. Rond de 100 personen zijn getest. Hier zijn drie beweeggroepen uit gerealiseerd: twee GALM groepen en één groep aquafit. Bij de start bestaan de groepen uit respectievelijk 13, 11 en 11 personen.

Ruim een half jaar later bestaan de groepen uit respectievelijk 17, 13 en 18 deelnemers. De verwachting is dat na deelname aan de 55+ beurs en overige pr de groepen nog groter zullen worden.

Inmiddels is de beweegtuin gerealiseerd. De opening is op 19 oktober 2016. Daarna zullen activiteiten aldaar gerealiseerd gaan worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

CSJV Turnlust (vanaf 20 april CSAV Turnlust) wil in samenwerking met Omring locatie woonzorgcentrum Den Koogh, Sportservice Den Helder, Stichting de Wering, sport- en zalencentrum de Draaikolk, Aquacentrum Den Helder, sportvriendenclub Lavabu en de gemeente ouderen in Nieuw Den Helder in beweging krijgen door het opzetten van een gevarieerd en laagdrempelig beweegaanbod dicht bij huis. In Den Helder wonen veel ouderen met gezondheidsachterstanden: 78% heeft 1 of meer chronische aandoeningen. Dit is flink hoger dan het regionaal gemiddelde. Het aandeel ouderen (65+) in Den Helder dat zich eenzaam voelt is in 4 jaar tijd gestegen van 38% naar 47%. Vanaf 65 jaar is nog maar 20% lid van een sportclub. Uit onderzoek blijkt dat het sportaanbod in Den Helder onvoldoende aansluit bij hun wensen, er wordt niet genoeg rekening gehouden met lichamelijke beperkingen. In Nieuw Den Helder wonen ruim 2600 65+ers, bijna een kwart van alle Helderse ouderen. 62% van te weinig actieve 65+ers in Nieuw Den Helder wil meedoen aan een beweegprogramma voor ouderen. Op basis van de behoeftepeiling is een keuze gemaakt voor de volgende interventies, deze sluiten het beste aan bij de wensen van de doelgroepen: een combinatie van GALM en Beweegtuin voor ouderen. Plezier en ontmoeting zijn belangrijke redenen om te bewegen. Zowel de begeleiders van het beweegprogramma als de locaties zijn daarop gericht. De Beweegtuin-groepen worden opgezet bij Locatie Den Koogh, met begeleiding van fysiotherapeuten en bewegingsagogen van de Omring. De GALM-groepen worden door gediplomeerde GALM-docenten van Turnlust begeleid in het ontmoetingscentrum de Draaikolk. GALM is een bewegingsstimuleringsprogramma voor senioren die onvoldoende lichamelijk actief zijn. Door ouderen persoonlijk te benaderen via de gemeente wordt de doelgroep bereikt. De nadruk ligt op plezier in veelzijdig bewegen.. We starten met een fittest en verwijzen op basis daarvan de inwoners gericht door naar nieuw en bestaand aanbod. ±1500 ouderen (65 tot 75 jaar) worden persoonlijk benaderd, waarvan er ±150 aan de fittest mee doen. 65% hiervan neemt deel aan het vervolg (beweeg)programma: vier GALM-beweeggroepen in de Draaikolk, drie beweeggroepen bij de Beweegtuin en een 65+ zwemgroep. Deelnemers aan Vitaal Nieuw Den Helder kunnen 1 a 2 keer per week deelnemen aan het beweegaanbod. 80% van de deelnemers voldoet na 2 jaar aan de beweegnorm. Na anderhalf jaar wordt een 2e fittest afgenomen om te zien of de deelnemers een betere fitheid hebben én om nieuwe deelnemers te werven. Deelnemers worden vanuit GALM getraind om zelf nieuwe deelnemers te werven. De continuering van de beweeggroepen is gewaarborgd door deze onder te brengen bij Turnlust. Om het geheel te borgen wordt door de projectgroep ingezet op structurele inbedding van lokale initiatieven, de aanpak wordt onderdeel van de reguliere werkwijze van de netwerkpartners en de uitkomsten, ervaringen en geleerde lessen staan centraal in de toekomstige plannen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website