Projectomschrijving

Vitaal Nieuw Den Helder is een project waarbij inactieve ouderen in beweging komen. De doelgroep 65-75 jaar wordt persoonlijk aangeschreven om deel te nemen aan een fitheidstest. Na de test worden de resultaten met de deelnemer doorgesproken en kunnen deelnemers zich inschrijven voor specifieke beweegactiviteiten. De nadruk ligt op plezier en veelzijdig bewegen. Er wordt een beweegtuin gerealiseerd bij woonzorgcentrum Den Koogh. Hier gaan fysiotherapeuten en bewegingsagogen activiteiten organiseren voor minder validen, revaliderenden en psychogeriatrische bewoners. De nieuwe beweeggroepen gaan ook gebruik maken van de beweegtuin. Er zijn ruim 1600 personen per post benaderd om aan de fitheidstest mee te doen. Mensen die niet reageerden zijn door benadermedewerkers aan huis bezocht Aan de eerste fitheidstest deden 84 personen mee. Daarvan zijn maar liefst 65 personen direct doorgestroomd naar het nieuwe beweegaanbod. Er zijn vijf verschillende beweeggroepen gestart: drie Vitaal en Fit- groepen, één groep aquafit en één groep rollatorgym. Voor de activiteit valpreventie was geen animo. Alles bij elkaar tellen alle beweeggroepen nu 86 ouderen. En: dit zijn nu structurele beweeggroepen. Er zijn verschillende activiteiten in de beweegtuin gerealiseerd. een structurele activiteit is de groep bewegen voor vrijwilligers en mantelzorgers. Deze groep beweegt wekelijks in de beweegtuin. Verder maken gebruik van de beweegtuin: de galm groepen van de individuele behandeling van revalidatie cliënten met hun mantelzorgers en dagbehandeling cliënten PG en somatische fysiofitnessgroepen vooral in de lente en zomer. Deze groepen wisselen van samenstelling. Evaluatie: de projectgroep komt tenminste zes keer per jaar bij elkaar. Hierin zijn alle betrokken organisaties vertegenwoordigd. Hierdoor is continue sturing gewaarborgd. En doordat één van de GALM docenten in de projectgroep zit, hoor je resultaten uit de eerste hand.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website