Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vitaal Enter is gericht op het verhogen van de sportdeelname van ouderen (55+)in Enter.

 

1.Min. 105 niet sportende 55+ uit Enter en omgeving zijn tussen november 2016 en november 2018 gestimuleerd om te gaan sporten/bewegen. Ze zijn lid geworden van een sportvereniging of aantoonbaar zelf gaan bewegen (sporten), bijvoorbeeld wandelen, fietsen.

2. Vitaal Enter is opgezet en geïmplementeerd

 

3. Er zijn nieuwe vraaggerichte beweegactiviteiten geïmplementeerd en er is een doorstroom gerealiseerd naar bestaande sportverenigingen

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling was om min. 105 niet sportende 55+ uit Enter en omgeving tussen november 2016 en november 2018 te stimuleren om meer te gaan sporten/bewegen.

 

In totaal hebben 116 mensen meegedaan met het programma Vitaal Enter. Van deze 116 deelnemers zijn er 91 mensen blijvend in beweging gekomen. Ze zijn lid geworden van een (sport)vereniging of blijven meedoen aan activiteiten zoals Smovey wandelen,'Op stap met een stappenteller' en bewegen aan tafel/op de stoel.

 

Vitaal Enter is opgezet en geïmplementeerd. Er zijn nieuwe vraaggerichte beweegactiviteiten opgezet zoals Smovey wandelen, beachvolleybal en bewegen op de stoel/aan tafel.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"Vitaal Enter" is gericht op het verhogen van de sportdeelname van ouderen (55+)in Enter.

 

In het project volgen tijdens de projectperiode 105 ouderen een programma van 15 weken (1,5 uur p.w.) dat bestaat uit een informatiebijeenkomst, gezondheidstest en kennismaking, 4 x 3 sportclinics naar eigen keuze, een rondleiding bij FC Twente en een sportieve afsluiting, inclusief eindmeting. De deelnemer wordt daarna begeleid naar lidmaatschap van een sportvereniging of andere activiteit.

 

Punt van aandacht blijft 'de werving' voor het 2e projectjaar. De behoefte van de ouderen wordt ook opnieuw in kaart gebracht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe hebben 37 ouderen meegedaan met Vitaal Enter.

 

Van groep 1 en 2 zijn nog steeds 25 ouderen nog actief. Zij hebben zich aangesloten bij plaatselijk beweegaanbod zoals jeu de boules, gymnastiek voor ouderen en smovey wandelen.

Er zijn vriendschappen ontstaan. De ouderen komen nu samen om met elkaar koffie te drinken en andere activiteiten te doen.

 

Ze staan actiever in het leven, bloeddrukken zijn verlaagd en met name door het smovey wandelen zijn er duidelijke gezondheidsverbeteringen zichtbaar. 1 Deelnemer liep met een rollater, maar kan deze nu vaker laten staan.

 

Deze nieuwe sport Smovey wandelen proberen we op te zetten en na afloop van het project gaan we ervan uit dat deze nieuwe sport in Enter is geborgd. Voor de komende groepen gaan we ons op de (zeer)kwetsbare ouderen richten. Bewegen op de stoel en hele laagdrempelige beweegactiviteiten zullen worden aangeboden.

 

In het 2e projectjaar gaan we ook opnieuw de behoefte in kaart brengen van de ouderen.

 

We werken nauw samen met zorginstellingen, fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten en plaatselijk beweegaanbod/verenigingen in Enter.

 

Vanuit St. De Welle van de gemeente Wierden is voor ons de combinatiefunctionaris ouderen erg belangrijk. Zij maakt verbindingen in de wijk, naar (sport)verenigingen en de wijkteams. Deze samenwerking met haar is voor ons erg waardevol.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"Vitaal Enter" is gericht op het verhogen van de sportdeelname van ouderen (55+)in Enter. SV Enter is 1 van de 2 voetbalverenigingen in Enter en de samenwerking krijgt de laatste jaren steeds meer vorm. Voetbalvereniging Enter Vooruit, Tennisclub Enter en gymnastiekvereniging Raduga zijn mede aanvrager.

In Enter is een beperkt sportaanbod voor senioren. SV Enter wil graag de kartrekker zijn om het bestaand aanbod te versterken en nieuw vraaggericht sportaanbod voor de doelgroep te implementeren.

 

In het project volgen 7 groepen van min. 15 senioren een programma van 15 weken (1,5 uur p.w.):

1.informatiebijeenkomst/gezondheidstest-0 meting/kennismaking

2. 4x3 sportclinics

3.rondleiding bij FC Twente

4.sportieve afsluiting, eindmeting en begeleiden naar lidmaatschap sportvereniging

 

Bij de probleemstelling is te lezen hoe de situatie in het dorp is en het belang van deze Sportimpulsaanvraag. Het opstarten en uitvoeren van het project, samen met de doelgroep en de partners, kan een impuls geven aan de sportdeelname bij het bestaande aanbod en het nieuwe sportaanbod (walking football, bootcamp, dans en buitengymnastiek bij de Yalp beweegtuin), het stimuleren van een actieve leefstijl en het ontwikkelen van een duurzaam traject voor de blijvende werving.

Enter is een dorp in de gemeente Wierden en volgens de gezondheidsverkenning Twente heeft het te kampen met ernstige vergrijzing en een groter percentage ouderen (74%) met chronische aandoeningen dan de rest van Twente (GGD, oktober 2013).

 

De gemeente heeft een actieplan gestart, “Fijn leven” voor 65 jaar en ouder. Stichting de Welle voert het sportbeleid van de gemeente uit en is een zeer belangrijke partner in deze aanvraag. Zij zijn de verbindende factor tussen de partijen en de ontwikkelingen in het dorp. In het implementatieplan staat de borging beschreven en de visie en structuur van SV Enter en de enthousiaste samenwerking in het dorp maakt het project kansrijk.

 

Er is in okt t/m dec 2015 een verkennend onderzoek onder ouderen en professionals uitgevoerd. Dit onderzoek vormde de basis voor een aantal partijen om de handen in 1 te slaan en de relevante sportverenigingen te benaderen om hier iets mee te doen. Het bleek dat de ouderen het meest geïnteresseerd zijn in de volgende sporten: Walking Football, Bootcamp, Zumba Gold, gymnastiek en tennis. De sporten zijn al in Enter of worden door dit project opgezet. De menukaartinterventie Scoren met gezondheid sluit het beste aan bij de ideeën van het samenwerkingsverband. Het is een nieuwe situatie in Enter om op deze manier de ouderen te stimuleren te gaan sporten en de interventie eigenaar zal een belangrijke adviserende en verbindende rol spelen.

Met behulp van sponsoren wordt een Yalp beweegtuin gebouwd. Deze zal bij iedere groep en in de borging een rol spelen. De deelnemers zullen ook in de projectperiode al contributie gaan betalen.

Studenten van Sport en Bewegen van het ROC en FC Twente, Scoren in de wijk spelen een belangrijke rol in het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website