Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meeste doelen en beoogde resultaten zijn behaald. De samenwerking tussen de partijen van de Sportimpuls is verder opgezet en geïntensiveerd. Bij de partners en sportaanbieders zijn diverse groepen uitgebreid en diverse nieuwe groepen gestart.

Met de gezonde leefstijlweken en de gezondheidschecks zijn in totaal 222 medewerkers bereikt, waarvan 67 hebben deelgenomen aan het beweegaanbod. Daarnaast merken wij dat de medewerkers met elkaar in gesprek gingen over een gezonde leefstijl. Ook medewerkers die niet aan de checks deelnamen.

Een buurtsportcoach en medewerker van Zorgspectrum zijn opgeleid tot trainer Beweegpret die 29 medewerkers hebben geschoold. Beweegpret is geïntegreerd binnen de dagelijkse structuur van de zorgcomplexen.

De afgelopen 2 jaar is DOS Vianen door alle activiteiten zeker gegroeid. Zeker in de doelgroep van de sportimpuls is het aantal leden toegenomen. Het ledenaantal voor de gymfit 50+ is gestegen met 15 leden . In totaal heeft DOS door de activiteiten 33 nieuwe leden en dat is een stijging van 15 %.

Succesfactor was de betrokkenheid van de buurtsportcoaches van Team Sportservice Vianen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben met de gezonde leefstijlweken en de gezondheidschecks in totaal 222 medewerkers bereikt.

 

In totaal weten wij van 67 medewerkers dat ze hebben deelgenomen aan de door ons georganiseerde beweegactiviteiten. Het werkelijke aantal ligt hoger, maar is lastig te meten omdat wij er achter kwamen dat ook veel personeel buiten Vianen woont en in de eigen omgeving is gaan sporten en bewegen.

 

40 medewerkers hebben deelgenomen aan de workshop Vitaal ouder begint bij jou.

 

Wij hebben een buurtsportcoach en medewerker van Zorgspectrum opgeleid tot trainer Beweegpret. Daarnaast hebben in totaal 29 mensen deelgenomen aan de training Beweegpret. Het is met zekerheid te zeggen dat 40% van de cliënten deelneemt aan één groepsactiviteit. Beweegpret is geïntegreerd binnen de dagelijkse structuur van de zorgcomplexen. Alle cliënten in de woongroepen worden dus bereikt. Zowel DOS, Zorgspectrum als SWV heeft in de afgelopen 2 jaar haar activiteitenaanbod uitgebreid en dus meer deelnemers.

 

In totaal hebben iets minder ouderen meegedaan aan de fittest (174), maar daarentegen hebben wel veel meer ouderen deelgenomen aan het beweegaanbod (310) en daarvan is 24% doorgestroomd naar een sportaanbieder.

 

De afgelopen 2 jaar is DOS Vianen door alle activiteiten zeker gegroeid. Overall gezien hebben zij 33 nieuwe leden binnengekregen door de activiteiten van de sportimpuls. Kijkend naar ons ledenaantal is dat een stijging van 15 %.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij voerden twee interventies uit: Maak werk van Bewegen en Beweegpret aan Zet. Binnen Maak werk van bewegen deden wij gezondheidschecks voor werknemers en vrijwilligers van Welzijn Vianen en Zorgspectrum. Zij leerden hun echte leeftijd kennen en konden elke maand controleren of dit vooruit was gegaan. Wij hielpen hen daarbij door kennismakingen met sportaanbieders in de omgeving te organiseren.

 

Binnen Beweegpret leidden wij medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Vianen en Zorgspectrum op tot lesgevers Beweegpret. Het is de bedoeling dat zij hun collega's stimuleren dit ook op te pakken, oftewel: het olievlekprincipe.

 

Daarnaast zijn kennismakingen bij sportaanbieders georganiseerd voor 50-plussers uit Vianen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij voerden twee interventies uit: Maak werk van Bewegen en Beweegpret aan Zet. Binnen Maak werk van bewegen deden wij gezondheidschecks voor werknemers en vrijwilligers van Welzijn Vianen en Zorgspectrum. Zij leerden hun echte leeftijd kennen en konden elke maand controleren of dit vooruit was gegaan (ongeveer 100 deelnemers). Wij hielpen hen daarbij door kennismakingen met sportaanbieders in de omgeving te organiseren (ongeveer 30 deelnemers). (Komend jaar uitbreiding aantal deelnemers)

 

Binnen Beweegpret leidden wij medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Vianen en Zorgspectrum op tot lesgevers Beweegpret (10 deelnemers). Het is de bedoeling dat zij hun collega's stimuleren dit ook op te pakken, oftewel: het olievlekprincipe. (Komend jaar 22 deelnemers)

 

Daarnaast zijn kennismakingen bij sportaanbieders georganiseerd voor 50-plussers uit Vianen (fittesten 99 deelnemers, kennismakingen meer dan 100 deelnemers - komend jaar ongeveer dezelfde aantallen verwacht).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De naam ‘Vianen Vitaal in Beweging!’, de interventies ‘Maak werk van Bewegen!’ en ‘Beweegpret 55+ aan Zet’ sluiten goed aan op de sportnota en het gezondheidsbeleid van de gemeente Vianen, het recent opgestelde vitaliteitsbeleid van Zorgspectrum en de wensen en behoeften van DOS en SWV.

 

We kunnen 3 doelgroepen onderscheiden. Het hoofddoel is om ze in beweging te krijgen en daarna structureel in beweging te houden. Dit doen we door aanbod af te stemmen op de behoefte. Het unieke aan deze aanvraag is dat 2 interventies en 3 doelgroepen met elkaar verbonden worden. Toch is dit heel logisch, omdat ze nauw met elkaar in verbinding staan.

 

Met deze Sportimpuls richten we ons op:

1. medewerkers (professionals en vrijwilligers, waaronder mantelzorgers) van Zorgspectrum en Stichting Welzijn Vianen (SWV);

Bij Zorgspectrum Vianen werken 298 professionals en 501 vrijwilligers. Bij SWV werken 8 professionals en 370 vrijwilligers. Totaal zijn dat 1177 medewerkers. Uit de behoeftepeiling blijkt dat vooral behoefte is aan fitness, fietsen, wandelen, zwemmen en gym.

 

2. cliënten van woonzorgcentra Hof van Batenstein en woonvorm De Plataan, beiden van Zorgspectrum;

Er zijn 24 cliënten van De Plataan, 158 cliënten van Hof van Batenstein en 250 thuiscliënten, waarvan ca. 20% deel neemt aan een beweegactiviteit. Uit de behoeftepeiling blijkt dat behoefte is aan de beweegactiviteiten: (duo)fietsen, zitdansen, wandelen, gym en zwemmen.

 

3. ouderen (55+, waaronder chronisch zieken) uit de wijk De Hagen.

In de wijk De Hagen wonen ruim 1.500 ouderen waarvan ca. 10% deel neemt aan beweegactiviteiten.

 

Om bij cliënten en ouderen bewegen te stimuleren is het essentieel dat we beginnen bij de medewerkers. Door zelf meer en beter te bewegen begrijpen zij ook beter waarom ze mensen moeten stimuleren om te bewegen.

 

Vanuit de interventie ‘Maak werk van Bewegen!’ organiseren we de ‘Gezonde leefstijlweek’, waar alle medewerkers de mogelijkheid krijgen voor een gezondheidscheck met beweegadvies. Medewerkers die niet voldoen aan de NNGB krijgen 1 jaar lang de mogelijkheid om te gaan bewegen en kennis te maken met het aanbod in Vianen door aangeboden beweegcursussen, zodat ze na 1 jaar aan de beweegnorm voldoen.

 

‘Beweegpret 55+ aan Zet’ sluit aan op de mogelijkheden en leefwereld van cliënten en ouderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden. 36 medewerkers krijgen een training Beweegpret 55+ en gaan binnen hun eigen organisatie met het geleerde aan de slag, zodat cliënten in beweging komen.

 

Ouderen uit de wijk De Hagen kunnen deelnemen aan een senioren Fittest met beweegadvies. Vervolgens kunnen zij een keuze maken uit een introductie beweegcursus van 5 lessen bij een sportaanbieder.

 

Alle medewerkers, cliënten, ouderen en partners krijgen na afloop van activiteiten een digitaal evaluatieformulier. De uitkomsten hiervan gebruiken we voor de monitoring resultaten, proces & effectevaluatie en kwaliteitsverbetering.

 

We gaan werken met een werkgroep en beleidsgroep. De ‘Werkgroep Activiteiten’ is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie. De ‘Beleidsgroep Algemene Coördinatie’ stuurt bij waar nodig en is eindverantwoordelijk voor de borging na de projectperiode.

 

Gemeente Vianen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze aanvraag. De gemeente heeft al jaren een sportstimuleringsprogramma, waar buurtsportcoaches van Sportservice Vianen al 10 jaar uitvoering aan geven. De buurtsportcoaches spelen een essentiële rol in deze aanvraag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website