Projectomschrijving

Er zijn veel mensen met een verstandelijke beperking die nog niet aan sport doen. Enerzijds is uit onderzoek gebleken dat dit te maken heeft met de onbekendheid over de mogelijkheden om op aangepaste wijze te sporten en dat de drempel om te gaan sporten vaak als hoog wordt ervaren. Anderzijds blijkt lokaal initiatief vaak ontoereikend door de grote diversiteit van de doelgroep en de variatie in behoefte.

Het project VG Oldambt richt zich op volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoofddoel is om meer mensen te activeren om te gaan sporten en bewegen. Om dit te bereiken worden drie interventies met elkaar gecombineerd, namelijk 'Kies je aangepaste sport', Stap je gezond' en 'Sport en bewegen voor ouderen met een verstandelijke beperking (SBO-vb)'. Door het koppelen van deze interventies willen we volwassenen met een verstandelijke beperking van een passend sport- en beweegaanbod voorzien in Oldambt. De interventie 'Stap je gezond' wordt gebruikt als aanjager voor de andere twee projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website