Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Hoogezand is in 2013 een sportimpuls project gestart. Binnen deze sportimpuls is ingezet op meer beweegdeelname bij de cliënten van zorglocaties. Om zoveel mogelijk cliënten in beweging te krijgen is ingezet op drie interventies. Met Stap je gezond hebben we cliënten bewust gemaakt van een gezonde leefstijl en hebben de cliënten deel laten nemen aan laagdrempelige beweegactiviteiten. Met Kies je Aangepaste sport hebben we cliënten kennis laten maken met sportverenigingen en hebben we sportverenigingen een podium gegeven om hun aanbod tijdens het sportfestival te promoten. Met SBO-vb (Sport en Beweeggroep voor Ouderen met een verstandelijke beperking) hebben we een beweeggroep opgericht binnen De Brug en een particuliere fitnessschool.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er hebben 138 cliënten deelgenomen aan de drie interventies. In totaal zijn 88 cliënten structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er ook 10 begeleiders structureel meer gaan bewegen. Er hebben 57 cliënten deelgenomen aan stap je Gezond. Zowel cliënten als begeleiders zijn zich bewuster geworden van de effecten van bewegen en gezonde voeding. De betrokkenen hebben daadwerkelijk iets veranderd in het dagelijks leven en zijn meer gaan bewegen. Met Kies je Aangepaste sport hebben 61 cliënten deelgenomen, waarvan er 10 lid zijn geworden van een vereniging. In de nieuw opgezette beweeggroep middels de interventie SBO-vb doen nu 30 cliënten structureel mee.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij volwassen mensen met een verstandelijke handicap, komt (ernstig) overgewicht vaak voor. Ondanks dit zijn er veel mensen met een beperking die nog niet aan sport doen, maar dit wel zouden willen. Enerzijds is uit onderzoek gebleken dat dit te maken heeft met de onbekendheid over de mogelijkheden om op aangepaste wijze te sporten en dat de drempel om te gaan sporten als hoog wordt ervaren. En men dus een duwtje in de rug nodig heeft. Anderzijds blijkt lokaal initiatief vaak ontoereikend door de grote diversiteit van de doelgroep en de variatie in behoefte. En dit terwijl het belang van bewegen voor deze doelgroep niet alleen gelegen is in het bevorderen van de gezondheid, maar ook ten aanzien van toename van de sociale contacten en ter ondersteuning van de eigenwaarde.

 

Het project Verstandelijk Gehandicapten Hoogezand (VG Hoogezand) richt zich op volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoofddoel is om meer verstandelijk gehandicapten te activeren om te gaan sporten en bewegen. Om dit te bereiken zullen drie interventies met elkaar gecombineerd worden, te weten: ‘Kies je aangepaste sport’, ‘Stap je gezond’ en ‘Sport en Bewegen voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking (SBO-vb)’. Door het koppelen van deze interventies willen we alle volwassenen, van jong tot oud, van een passend sport - en beweegaanbod voorzien in Hoogezand. Instromen in regulier aanbod daar waar mogelijk en opstarten van nieuw aanbod waar nodig. De interventie ‘Stap je gezond’ zal worden gebruikt als aanjager om de projecten 'Kies je aangepaste sport' en 'SBO-vb' te promoten. De verstandelijk beperkten kunnen door deze interventie kennis maken met sport en bewegen en worden hiervoor gemotiveerd. Ter afsluiting van ‘Stap je gezond’ zal in Hoogezand een sportfestival worden georganiseerd als feestelijke afsluiting en om de aandacht te vestigen op de beide vervolgprojecten, namelijk ‘Kies je aangepaste sport’ en ‘SBO-vb’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website