Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting FieTs in Nieuw-West

De doelstelling van FIeTs in Nieuw-West was het verhogen van de sportdeelname en daarmee de fitheid/gezondheid onder de jeugd (8-12 jaar) in Amsterdam Nieuw-West. Door middel van fietsen (één van de vijf focussporten in Amsterdam) met als interventie SportSpot, laat het project de jeugd opnieuw kennismaken met de diverse facetten van fietsen. Naast de SportSpot interventie heeft de jeugd de mogelijkheid om te participeren in de events van de Nieuw-West Topsport Series omtrent de Wielerzesdaagse en de XXL-clinics. De jeugd (waarvan 70% 10 à 11 jaar) in Amsterdam Nieuw-West staat niet negatief tegenover fietsen. De jeugd vindt fietsen leuk, cool, niet saai en kan zeker als (sport-) activiteit binnen het (gym-)lessenaanbod op school worden opgenomen. Het hebben van vriendjes en vriendinnetjes die fietsen en ouders die fietsen stimuleren maakt het grote verschil tussen wel en niet actief zijn op de fiets in de vrije tijd. Het fietsen naar- en van school of (nieuwe) sportclub wordt het meest belemmerd door de afstand en de verkeersveiligheid. Naast de te overbruggen afstand naar de Wielervereniging is het hebben van één of meerdere sporten een (financiële) reden om niet te beginnen aan een nieuwe sport.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten FieTs in Nieuw-West

De concrete doelstellingen waren: 1] 1500 kinderen deel te laten nemen aan de fietslessen op school,

2] 300 kinderen deel te laten nemen aan de proeftrainingen bij Wielervereniging Olympia, 3] 60 kinderen lid te laten worden van een wielervereniging verbeteren van de kennis en attitude ten opzichte van fietsen en de fietsvaardigheid van kinderen die deelgenomen hebben aan de lessen op school om mede het dagelijks fietsgebruik te verhogen.

In totaal hebben 3000 kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar meegedaan waarvan 1895 met de interventie SportSpot. Van de 1895 kinderen hebben 44 kinderen de 4 gratis lessen bij Wielervereniging Olympia gevolgd en 9 kinderen hebben zich uiteindelijk bij Olympia ingeschreven.

De factor, is de activiteit in of naast de school onder schooltijd, is de reden dat deel 1 geslaagd is en punt 2 en 3 niet. De belangrijkste afhaak-reden zit in het ontbreken van de “funfactor” met betrekking tot:

1] Het plezier dat de leerlingen met elkaar in de gymles of op het schoolplein hebben ten opzichte van de “echte” fietssport. 2] Het stoere uitdagende karakter; verdwijnt geleidelijk van BMX naar mountainbike naar racefiets. In het project mogelijk te snel. 3] De discipline veranderd van behendigheid/balanceren in vrijheid (spelen) naar balanceren/focus in een groep op een “recht” parcours (structuur).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Amsterdam Nieuw-West bestaat een groot gezondheidsprobleem bij de jeugd. Zo kampt, volgens onderzoek van de GGD, meer dan een derde van de tien jarigen in Amsterdam Nieuw-West met overgewicht. Een van de redenen hiervoor is een achterblijvende sportdeelname.

Amsterdam Nieuw-West heeft in zijn beleidsplan 2012-2016 als doelstellingen opgenomen de sportparticipatie te stimuleren en het lidmaatschap van een sportvereniging te verhogen van 19% naar 27%. Het stadsdeel heeft vijf focussporten aangewezen, een hiervan is fietsen. Op dit moment is de deelname aan fietsen, zeker onder de jeugd, nog heel laag. Aanleiding voor dit voorstel is het idee dat fietsen (en zeker op een BMX of mountainbike) juist voor de jeugd een zeer attractieve en stoere sport is. Door een goede koppeling te maken tussen scholen en Olympia kunnen we grote groepen kinderen bereiken die gestimuleerd kunnen worden te gaan fietsen. Het stadsdeel ondersteunt deze aanvraag dan ook van harte.

 

Doel van dit voorstel is het bereiken van een hogere sportdeelname van de jeugd. Hiermee kan uiteindelijk de fitheid en gezondheid van de jeugd verbeteren. Concrete doelstellingen zijn:

- 1500 kinderen deel te laten nemen aan de lessen tijdens school;

- 300 kinderen deel te laten nemen aan de proeftrainingen op de vereniging

- 60 kinderen lid te laten worden van een fietsvereniging (Olympia of anders)

- verbeteren van de kennis en attitude ten opzichte van fietsen en de fietsvaardigheid bij kinderen die deelgenomen hebben aan de lessen op school

- verhogen van dagelijks fietsgebruik (bijvoorbeeld naar school)

 

In deze aanvraag richten wij ons op basisschoolleerlingen in groep 5 t/m 8. We hebben gekozen voor de effectieve interventie SportSpot om een blijvende verhoogde sportdeelname te realiseren. Dit is een interventie voor de basisschooljeugd die werkt volgens een 4-stappensysteem:

- Introductie tijdens de (gym)les op school

- Oefentrainingen na schooltijd in de school

- Afsluitend toernooi op de sportvereniging

- Gratis proeftrainingen bij de sportvereniging

Momenteel heeft fietsen bij verschillende bevolkingsgroepen een negatief imago: niet 'cool' en een teken van armoede. We willen door gebruik te maken van snelle fietsen, mountainbikes en een duidelijk wedstrijdelement juist laten zien dat fietsen een stoere en snelle sport is. Voor de introductielessen op school gaan we een samenwerking aan met de KNWU om het concept van go biking tours aan te bieden. Daarnaast laten we de kinderen op school fietsen op de interactieve tacx trainers en zullen er inspirerende fiets filmpjes getoond worden. Na deze introductielessen kunnen de kinderen een knipkaart krijgen voor 5 proeflessen op de vereniging. We zijn in staat om onze doelgroep eenvoudig te bereiken door de samenwerking met het stadsdeel.

Het project wordt goed gemonitord en geëvalueerd om in staat te zijn te bekijken of de gestelde doelstellingen behaald zijn. Door middel van een procesevaluatie zal ook gekeken worden of en zo ja waar mogelijke verbeterpunten liggen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website