Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met deelname aan het project Veilg springen met Kikkuh en Kikkie hebben kinderen in de leeftijd 6-12 jaar kennis gemaakt met sportdeelname in verenigingsverband door het beoefenen van de sport trampolinespringen, waarbij een methodische opbouw is gevolgd volgens een leer- en diplomaprogramma "Veilig springen met Kikkuh en Kikkie" van de KNGU. Het nieuwe sportaanbod en de projectdeelnemers zijn geïntegreerd binnen de vereniging. Er is een samenwerking tot stand gekomen met samenwerkingspartners.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aanbod bleek vooral de jongere kinderen aan te spreken. Gedurende de hele periode was er een instroom van deelnemers maar er haakten ook kinderen af, o.a. omdat de thuissituatie het halen en brengen niet lang kon opbrengen, of omdat zij na verloop van tijd wilden kiezen voor een andere sport. Nieuwe kinderen konden probleemloos aansluiten, omdat de methodische boekjes individueel werd doorgewerkt en niet groepsgewijs. Dit i.v.m. verschillende instapmomenten maar ook i.v.m. verschillend ontwikkelingstempo.

De beoogde 3 lessen per week werden gedurende de projectperiode geboden, en staan nu blijvend in het lesprogramma.

De samenwerking met de projectpartners bleek soms moeizaam, en dan met name die met de leerkrachten binnen het basisonderwijs. Personele wisselingen en werkdruk van de leerkrachten waren daar debet aan. Er waren flinke verschillen merkbaar; sommige scholen waren actiever met werven van deelnemers dan andere.

Het project is ingezet als activiteit waarvoor geen eigen bijdrage was verschuldigd. Deze opzet is gebleken om meerdere redenen een minder goede keuze te zijn geweest. Bij gesprekken met andere projectleiders bij de diverse bijeenkomsten werd deze bevinding door hen onderschreven. Dit besef kwam voort uit de volgende bevinding: Daar waar de kinderen die worden aangemeld juist een zetje in de rug nodig hadden, blijkt de gratis deelname zich bij een deel van de ouders te vertalen in een gevoel van vrijblijvendheid en daardoor van minder betrokkenheid. Het is duidelijk merkbaar wat een enorm verschil het uitmaakt of de thuissituatie stimulerend is of juist niet (altijd) meewerkt. Juist voor deze laatste groep heeft dit project een grote waarde, daarom is het de extra inspanningen zeker waard.

 

Vanuit de vereniging is nagedacht over de drempel van het "gratis" sportaanbod voor deze doelgroep, voor wat betreft actief andere wervingsbronnen aanboren als "alleen" het initiatief vanuit de projectdeelnemers. Adverteren in de plaatselijke krant voor "gratis" lessen (onder de projectvoorwaarden) zou niet goed vallen bij ouders die hun kinderen hebben aangemeld buiten de scholen om, en daarvoor contributie verschuldigd zijn.

 

De vereniging, de kinderen, de leerkrachten en overige projectpartners hebben een stuk ervaring opgedaan waarmee de lessen worden voortgezet. Er wordt nu ook geworven middels publicaties voor deze lessen waarbij na getoonde interesse de projectpartner (leerkracht) wordt ingeschakeld. Een extra toegangsdeur dus, maar dezelfde voorwaarden. De vereniging krijgt vanaf 1 januari 2016 een nieuwe accommodatie; nieuwe projectpartners zullen worden gezocht in de omliggende wijk(en).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wie

Kinderen van 6-12 jaar die nog geen lid zijn van een sportvereniging, en die graag op trampoline-springen zouden willen gaan. Het bereik van het project gedurende de projectperiode is 70 kinderen (en daarna 25 kinderen per jaar)

 

 

Wat

Veilig leren springen met Kikkuh en Kikkie

De KNGU heeft ‘Kikkuh & Kikkie’ ontwikkeld voor iedereen die wil beginnen met trampolinespringen. Stap voor stap worden op een uitdagende manier sprongen aangeleerd. ‘Kikkuh & Kikkie’ kent duidelijke oefenstof met een beloningssysteem met 21 diploma’s. De oefenstof bestaat uit twee scoreboekjes. Daarin kunnen de springers zien welke sprongen er worden geleerd en welke sprongen ze al beheersen.

 

Waar

Alkmaar, in de trampolinehal van de beweegaanbieder. Motivatie van de locatie-keuze:

Trampolines vervoeren van school naar school is niet mogelijk ivm formaat en gewicht van de trampolines en bijbehorende veiligheidsplatforms en -matten. De toegangsdeur naar de sportzalen is op de meeste scholen te klein; bovendien is in de toestelberging van de scholen geen plek voor opslag van de grote trampolines met toebehoren.

 

Wanneer

Het project start op 1 september 2013;

1 uur per week (op maandag- en woensdagmiddag, na schooltijd) voor 3 verschillende groepen van 15 kinderen. Daarmee is er een startbereik van 45 kinderen.

Als een kind na 1 tot 1,5 jaar het programma heeft doorlopen mag het tegen een gereduceerd contributie-tarief instromen in het bestaande les-aanbod van de beweegaanbieder. In de projectgroepen komen zo vanaf jaar 2 per jaar telkens 25 plaatsen vrij voor instroom van nieuwe kinderen.

 

Hoe

Door de inzet van de vakleerkrachten van de scholen en de buurtsportcoördinator worden de kinderen in contact gebracht met de beweegaanbieder. De buurtsportcoördinator deelt de aanmeldingen van de acht samenwerkende basisscholen in voor de drie groepen van het project. De lessen worden gegeven door gediplomeerde trampolinetrainers.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website