Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SDOUC is een open voetbalclub in Ulft. Uitgangspunt is dat alle inwoners kunnen meedoen. Via Vitaal in Beweging (ViB) creëren we nieuw aanbod waardoor we meer Ulftenaren kunnen laten sporten en bewegen. De afgelopen twee jaar hebben we ingezet op 45-plus voetbal, Walking Football en Scoren met Gezondheid.

 

Ulft Vitaal in Beweging is een samenwerking van SDOUC, stichting Vitaal op Weg (=nieuwe naam van deze organisatie), Kei-Fit, Kruiswerk Achterhoek, AZORA en het Graafschap College.

 

Belangrijkste resultaten:

•In totaal hebben 473 inwoners van Ulft e.o. deelgenomen aan het totale programma.

•In totaal zijn 215 deelnemers aangesloten bij een programma van Vitaal in Beweging en 171 deelnemers zijn na de kennismakingsactiviteiten actief geworden bij een aanverwante sport/beweegorganisatie.

•Op 1 november 2016 zijn 35 werklozen meer gaan participeren in de samenleving.

•Op 1 november 2016 hebben 85 45-plussers deelgenomen aan het 45-plus voetbal en 38 aan Walking Football.

•In totaal hebben 92 volwassenen meegedaan aan Scoren met Gezondheid.

•Deelnemers hebben meer kennis van, zijn bewust van de waarde van gezondheid en een gezonde leefstijl en hebben een positiever zelfbeeld. Ruim 80% van de deelnemers aan Scoren met Gezondheid zijn na het 12-weeks programma structureel blijven sporten in dezelfde groep(en).

 

Er is via de stichting Vitaal op Weg (opgericht april 2016) een structurele samenwerking ontstaan en vaste overlegstructuur. Deze zal continu doorgaan en de aanpak verbreden in de Achterhoek. Mede door onze inspanningen en onze ondersteuning zijn er in 4 Achterhoekse gemeenten 6 voetbalverenigingen gestart met Walking Football en er zijn ruim 60 ouderen actief.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste resultaten Ulft Vitaal in Beweging:

•In totaal hebben 473 inwoners van Ulft e.o. deelgenomen aan het totale programma.

•In totaal zijn 215 deelnemers aangesloten bij een programma van Vitaal in Beweging en 171 deelnemers zijn na de kennismakingsactiviteiten actief geworden bij een aanverwante sport/beweegorganisatie.

•Op 1 november 2016 zijn 35 werklozen meer gaan participeren in de samenleving.

•Op 1 november 2016 hebben 85 45-plussers deelgenomen aan het 45-plus voetbal en 38 aan Walking Football.

•In totaal hebben 92 volwassenen meegedaan aan Scoren met Gezondheid.

•Deelnemers hebben meer kennis van, zijn bewust van de waarde van gezondheid en een gezonde leefstijl en hebben een positiever zelfbeeld. Ruim 80% van de deelnemers aan Scoren met Gezondheid zijn na het 12-weeks programma structureel blijven sporten in dezelfde groep(en).

•Er is via de stichting Vitaal op Weg (opgericht april 2016) een structurele samenwerking ontstaan en vaste overlegstructuur. Deze stichting zal continu doorgaan en de aanpak verbreden in de Achterhoek. Mede door onze inspanningen en onze ondersteuning zijn er in 4 Achterhoekse gemeenten 6 voetbalverenigingen gestart met Walking Football en er zijn ruim 60 ouderen actief.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SDOUC is een open en bruisende voetbalvereniging in Ulft. Maatschappelijk betrokken, midden in de samenleving en voor jong en oud. Eén van de uitgangspunten van SDOUC is dat alle inwoners kunnen meedoen. SDOUC draagt hier actief aan bij, samen met diverse partners. Ulft Vitaal op Weg!

In Ulft zijn relatief veel volwassenen en ouderen geen lid van een sportvereniging. Veel volwassenen en ouderen zijn inactief of hebben een beweegachterstand. Vaak in combinatie met overgewicht. Er is wel behoefte aan een gezonde leefstijl en breder en meer divers sport- en beweegaanbod. Er bestaat echter geen aanbod voor deze groep. Door Ulft Vitaal in beweging creëren we nieuw aanbod waardoor we meer Ulftenaren op een structurele wijze kunnen laten sporten en bewegen.

Het afgelopen jaar hebben we ingezet op 45-plus voetbal, Walking Football en Scoren met Gezondheid. Deze sluiten namelijk goed aan bij de lokale situatie en de behoeften van de doelgroep

We werken daarbij samen met een aantal lokale maatschappelijk organisaties. Ulft Vitaal in Beweging is een samenwerking van SDOUC, Vitaal op Weg (=nieuwe naam van deze organisatie), Kei-Fit, Kruiswerk Achterhoek, AZORA en ROC Graafschap College. Er is gezamenlijk een Pledge voor Alles is gezondheid getekend.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het eerste jaar van dit project hebben we de volgende resultaten bereikt:

•We hebben met alle partners gezamenlijk een Pledge ondertekend voor Alles is Gezondheid

•Er zijn twee 45-plus voetbaltoernooien georganiseerd op 24 april en 6 november 2015 met resp. 9 teams (81 deelnemers) en 8 teams (72 deelnemers).

•In het opstartjaar hebben minstens 230 mensen deelgenomen aan Ulft Vitaal op Weg

•Er zijn op 3 momenten nieuwe deelnemers ingestroomd bij 45-plus voetbal. In totaal hebben 55 deelnemers met deze sport kennisgemaakt, waarvan er 30 lid geworden zijn van SDOUC.

•Er is begin oktober een eerste groep deelnemers gestart met Walking Football met 10 deelnemers.

•Er is 1 gezondheidsprogramma Scoren met gezondheid opgestart met 12 deelnemers en er zijn voorbereidingen gemaakt voor vervolgcursussen in 2016 en verbreding naar de doelgroepen rokers (die willen stoppen met roken met hulp van een leefstijlaanpak) en vluchtelingen: statushouders.

•Er is zes keer persaandacht geweest voor Ulft Vitaal in Beweging.

•Er zijn 10 trainers opgeleid binnen diverse afdelingen, 3 bij 45-plus voetbal, 3 bij Walking Football en 4 in het kader van Scoren met gezondheid..

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SDOUC is een open en bruisende voetbalvereniging in Ulft. Maatschappelijk betrokken, midden in de samenleving en voor jong en oud. Eén van de uitgangspunten van SDOUC is dat alle inwoners kunnen meedoen. SDOUC draagt hier actief aan bij, samen met diverse partners. Ulft Vitaal in Beweging!

 

In Ulft zijn relatief veel volwassenen en ouderen geen lid van een sportvereniging. Veel volwassenen en ouderen zijn inactief of hebben een beweegachterstand. Vaak in combinatie met overgewicht. Er is wel behoefte aan een gezonde leefstijl en breder en meer divers sport- en beweegaanbod. Er bestaat echter geen aanbod voor deze groep. Door Ulft Vitaal in beweging creëren we nieuw aanbod waardoor we meer Ulftenaren op een structurele wijze kunnen laten sporten en bewegen.

 

De komende jaren gaan we voluit aan de slag met de interventies Scoren met Gezondheid en 7x7 35+/45+ voetbal. Deze sluiten namelijk goed aan bij de lokale situatie en de behoeften van de doelgroep

 

We werken daarbij samen met een aantal lokale maatschappelijk geëngageerde organisaties. Elk vanuit een eigen rol en specialisme, maar met dezelfde visie en doelstelling. Het verhogen van de sportdeelname onder Ulftenaren . Wij versterken elkaar om van deze aanvraag een succes te maken. Ulft Vitaal in Beweging is een samenwerking van SDOUC, Vitaal in Beweging, BW-Oost, Kei-Fit, Kruiswerk Achterhoek, AZORA en ROC Graafschap College.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website