Projectomschrijving

SDOUC is een open voetbalclub in Ulft. Uitgangspunt is dat alle inwoners kunnen meedoen. Via Vitaal in Beweging (ViB) creëren we nieuw aanbod waardoor we meer Ulftenaren  kunnen laten sporten en bewegen. De afgelopen twee jaar hebben we ingezet  op 45-plus voetbal, Walking Football en Scoren met Gezondheid.  Ulft Vitaal in Beweging is een samenwerking van SDOUC, stichting Vitaal op Weg (is de nieuwe naam van deze organisatie), Kei-Fit, Kruiswerk Achterhoek, AZORA en het Graafschap College.

Belangrijkste resultaten:

  • In totaal hebben 473 inwoners van Ulft e.o. deelgenomen aan het totale programma.
    In totaal zijn 215 deelnemers aangesloten bij een programma van Vitaal in Beweging en circa 171 deelnemers zijn na de kennismakingsactiviteiten actief geworden bij een aanverwante sport/beweegorganisatie.
  • Op 1 november 2016 zijn 35 werklozen meer gaan participeren in de samenleving.
  • Op 1 november 2016 hebben 85 45-plussers deelgenomen aan het 45-plus voetbal en 38 aan Walking Football.
  • In totaal hebben 92 volwassenen meegedaan aan Scoren met Gezondheid.
  • Deelnemers hebben meer kennis van, zijn bewust van de waarde van gezondheid en een gezonde leefstijl en hebben een positiever zelfbeeld. Ruim 80% van de deelnemers aan Scoren met Gezondheid zijn na het 12-weeks programma structureel blijven sporten in dezelfde groep(en).
  • Er is via de stichting Vitaal op Weg (opgericht april 2016) een structurele samenwerking ontstaan en vaste overlegstructuur. Deze zal continu doorgaan en de aanpak verbreden in de Achterhoek.

Mede door onze inspanningen en onze ondersteuning zijn er in 4 Achterhoekse gemeenten 6 voetbalverenigingen gestart met Walking Football en er zijn ruim 60 ouderen actief."

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website